| Autor: redakcja1

Skrót najnowszych prognoz USDA

W swojej październikowej prognozie USDA podniósł o 2 mln ton (do 121,1 mln ton) oczekiwania amerykańskiej produkcji soi w wyniku korekty w górę plonów średnich (z 50,6 do 51,5 b/a).

Skrót najnowszych prognoz USDA
Jednocześnie podniesione zostały o kolejne ponad 2 mln ton zapasy początkowe (końcowe z poprzedniego sezonu). Konsekwencją był wzrost prognoz amerykańskich zapasów końcowych w tym sezonie aż o 3,7 mln ton (73% m/m) i o 25% w porównaniu z sezonem 2020/21. Zmiany w USA przełożyły się na poprawę globalnego bilansu soi.W przypadku krajowej kukurydzy, USDA podniósł po ok. 1,5 mln ton prognozę zbiorów do 381,5 mln ton (wyższa wydajność) i zapasów początkowych do 31,4 mln ton. Jednocześnie obniżono też lekko zużycie paszowe, ale poniesiono eksport. W efekcie prognoza październikowa zakłada wyższe o 2,3 mln ton niż miesiąc wcześniej zapasy końcowe kukurydzy na poziomie 38,1 mln ton. Jeśli prognoza się sprawdzi oznaczać będzie to wzrost o 21,3% rok do roku.

W skali świata wyższa produkcja w USA została w części zniwelowana przez cięcie zbiorów kukurydzy na Ukrainie (-1 do 38 mln ton) i w Rosji (-0,5 do 15 mln ton). Stąd globalną produkcję kukurydzy podniesiono tylko o 0,5 mln ton (m/m) do 1,1982mld ton. Dzięki jednak wzrostowi o 3,5 mln ton zapasów początkowych (W USA i Chinach) i minimalnemu cięciu spożycia, globalne zapasy na koniec sezonu podniesione zostały o 4,1 mln ton (m/m) do 301,7 mln ton. Jest zatem szansa, że zapasy kukurydzy wzrosną na koniec sezonu o 11,8 mln ton (+4,1%) licząc rok do roku.

Amerykański i światowy bilans pszenicy pogorszył się w październikowej prognozie USDA. Kolejne cięcia produkcji (m/m) dotyczyły głównie Ameryki Północnej. Szacunki zbiorów w USA obniżono o 1,4 mln ton do 44,8 mln ton, a w Kanadzie o 2 mln ton do 21 mln ton. O 0,5 mln ton spadła też produkcja w Kazachstanie, co prawie w całości zostało zrekompensowane większymi zbiorami pszenicy w UE szacowanymi na 139,4 mln ton. Globalne zbiory pszenicy szacowane są na nadal rekordowe 775,9 mln ton (-4,4 mln ton m/m), czyli o niespełna 1 mln ton powyżej poprzedniego sezonu.

Kolejny cios dla strony podażowej na rynku pszenicy przyszedł z korekty w dół aż o 4,2 mln ton globalnych zapasów końcowych w starym sezonie, czyli początkowych dal sezonu 2021/22. Oczekiwane światowe zużycie pszenicy, mimo że obniżono nieco (m/m) do 787,1 mln ton, to i tak przewyższy produkcję. W konsekwencji zapasy światowe pszenicy na koniec obecnego sezonu obniżono o 6 mln ton (w porównaniu z wrześniową prognozą), do 277,2 mln ton. Oznaczać to obniżenie zapasów o 3,9% r/r - drugi sezon z rzędu.

Październikowa prognoza USDA była mocno spadkowa dla notowań soi, lekko spadkowa dla kukurydzy, ale wspiera wysokie ceny pszenicy.


Tagi:
źródło: