| Autor: redakcja1

Spadek światowych cen pszenicy

Obliczany przez Międzynarodową Radę Zbożową indeks globalnych cen pszenicy od miesiąca maleje. O ile w pierwszym tygodniu grudnia 2014 r. (1-7.12) wynosił on średnio 232,2 pkt., o tyle w pierwszym pełnym tygodniu stycznia 2015 roku (5-11.01) po pięciu tygodniach zniżki do 221,9 pkt., co oznacza spadek cen o 4,5 proc. – podaje Bank BGŻ.

Spadek światowych cen pszenicy

Indeks cen pszenicy

Indeks ten jest skonstruowany w ten sposób, że wartość 100 oznacza przeciętną cenę w styczniu 2000 r., czyli aktualnie cena jest o 121,9 proc. wyższa. Relatywnie duże znaczenie dla indeksu mają ceny w obu Amerykach, w tym przede wszystkim w USA, Kanadzie, Argentynie i to one prawdopodobnie zaważyły w dużej mierze na obserwowanych w ostatnich tygodniach spadkach. Prawdopodobnie był to także wpływ notowań z Australii, gdzie właśnie kończyły się zbiory.

Notowania pszenicy

Mimo, że od końca grudnia 2014 roku notowania kontraktów futures na pszenicę w Europie nieznacznie się zmniejszyły, na przestrzeni omawianego miesiąca nawet wzrosły. Notowania kontraktu marcowego na giełdzie MATIF na zamknięciu w piątek 9.01.2015 r. wyniosły 195,25 EUR/t i nadal były o 3,4 proc. większe niż w piątek 5.12.2014 r. Niemniej jednak, pszenica najpierw bardzo wyraźnie podrożała i dlatego w piątek przed dwoma tygodniami była o 3,5 proc. tańsza niż na zamknięciu w dniu 24.21.2014 r.

Ceny pszenicy w Polsce i UE

Ceny pszenicy w UE rosły w grudniu za sprawą sytuacji w Rosji, gdzie rząd wprowadził obostrzenia w wysyłce tego surowca, co z kolei spowodowało duży wzrost zapotrzebowania na ziarno z krajów unijnych. Poza tym euro wyraźnie osłabiło się w odniesieniu do dolara amerykańskiego, tym samym zwiększając konkurencyjność cenową ziarna unijnego na rynkach międzynarodowych.

Jak wskazują analitcy Banku BGŻ, w przypadku cen w Polsce, to dodatkowym wsparciem ceny już poza wymienionymi powyżej, było w ostatnich tygodniach osłabienie się złotego w stosunku do euro. W związku z tym, nawet przy większych cenach wyrażonych w złotych, cena w euro w dalszym ciągu jest konkurencyjna i zapewnia utrzymanie wysokiego tempa wywozu ziarna.

Według Sparks, polska cena pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 12,5 proc. z dostawą do portów w okresie styczeń-luty kształtowała się na początku tego roku na bardzo wysokim poziomie 860-870 zł/t. Ceny w głębi kraju z dostawą do zakładów przetwórczych były dużo mniejsze, choć wyraźnie wyższe niż jeszcze 2-3 miesiące temu i kształtowały się w granicy 720-800 zł/t.

Natomiast notowania MRiRW wskazują, że średnia cena zakupu pszenicy w dwóch ostatnich tygodniach 2014 r. wynosiła 699 zł/t. Jak zatem widać, obecnie zmiany kursów walutowych w największej mierze niwelują na polskim rynku sygnały płynące z rynku światowego.
 Tagi:
źródło: