| Autor: redakcja1

Spożycie przetworów zbożowych

W Polsce od sezonu 2018/2019 spożycie przetworów zbożowych jest w miarę stabilne.

Spożycie przetworów zbożowych
W sezonie 2020/2021 bilansowe spożycie produktów zbożowych (według danych GUS), podobnie jak w dwóch poprzednich sezonach, w przeliczeniu na przetwory wyniosło 101 kg na mieszkańca względem 119 kg w roku akcesji Polski do UE.

Na zahamowanie spadku konsumpcji przetworów zbożowych duży wpływ miała pandemia. Wynikiem tego było zwiększone zapotrzebowanie na pieczywo o przedłużonej trwałości i produkty zbożowe łatwe do przechowywania i przygotowania. Dodatkowymi czynnikami wspierającymi spożycie przetworów zbożowych było m.in. przejście części społeczeństwa na pracę zdalną, jak również ograniczenie działania placówek segmentu HoReCa.


Tagi:
źródło: