| Autor: redakcja1

Światowe zapasy i produkcja zbóż

Globalne zbiory zbóż w tym sezonie są przewidywane na poziomie 2 050 mln ton, czyli to o blisko 3% mniejszym niż w rekordowym sezonie 2016/2017, ale o 1–3% większym niż w sezonach 2014/2015–2015/2016.

Światowe zapasy i produkcja zbóż
W stosunku do poprzedniego sezonu światowe zbiory pszenicy prawdopodobnie zmaleją o 2% do 740 mln ton, a zbóż paszowych – o 4% do 1 310 mln ton, w tym kukurydzy – o 3% do 1 032 mln ton.
 
Przewiduje się, że globalne zapasy zbóż na początku bieżącego sezonu były o 5% wyższe niż przed rokiem. Nie zrównoważą one jednak szacowany spadek zbiorów. W wyniku czego światowe zasoby zbóż będą o 1,5% niższe niż w sezonie 2016/2017. Przy szacowanym nieznacznym spadku zużycia zbóż o 0,2% do 2 084 mln ton presja podaży będzie nieco mniejsza niż w poprzednim sezonie, a zapasy końcowe mogą ulec zmniejszeniu o 7%, do 482 mln ton.
 
Według ekspertów Agencji rynku Rolnego, pod koniec czerwca br. Komisja Europejska obniżyła wcześniejszą prognozę zbiorów zbóż dla Unii Europejskiej w sezonie 2017/2018, które mogą wynieść 298 mln ton, a więc o 1% powyżej poziomu z sezonu 2016/2017, ale o 4% poniżej poziomu z sezonu 2015/2016. Zbiory pszenicy w stosunku do sezonu 2016/2017 prawdopodobnie zwiększą się o 3% do 148 mln ton, natomiast zbiory zbóż paszowych mogą być nieco niższe niż w 2016 r. i wynieść około 150 mln ton. Niekorzystny wpływ na unijny bilans zbóż i jakość ziarna mogą mieć susza w Hiszpanii, a także upały we Francji i w Belgii. Z uwagi na mniejsze niż przed rokiem zapasy początkowe, unijne zasoby zbóż prawdopodobnie będą o 1% mniejsze niż w poprzednim sezonie i wyniosą 337 mln ton.
 
Spadek zbiorów oceniany jest dla krajów WNP o 4% do 214 mln ton. Zbiory pszenicy w WNP mogą ulec spadkowi o 6% do 123 mln ton, w tym w Rosji o 5% do 69 mln ton, a na Ukrainie o 7% do 25 mln ton. Zbiory zbóż paszowych mogą zmniejszyć się o 2,5% do 91 mln ton, przy czym w Rosji mogą być o blisko 1% większe niż rok wcześniej i wynieść 41 mln ton, a na Ukrainie o 5% mniejsze i wynieść 37 mln ton. Ze względu na wysoki poziom zapasów początkowych kraje WNP nadal będą dysponowały sporym nadwyżkami zbóż.
 
Prognozuje się, że w sezonie 2017/2018 zwiększą się globalne obroty pszenicą, a zmniejszą – zbożami paszowymi. Zapotrzebowanie na pszenicę wzrośnie m.in. na tradycyjnych rynkach zbytu unijnego zboża, tj. na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.


Tagi:
źródło: