| Autor: redakcja1

Światowe zbiory zbóż

W listopadzie w porównaniu z październikiem 2020 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) zmniejszył o 12 mln ton prognozę światowych zbiorów zbóż w obecnym sezonie.

Światowe zbiory zbóż
Globalne zbiory zbóż z wykluczeniem ryżu w sezonie 2020/2021 mogą osiągnąć poziom 2 220 mln ton, a więc wyższy o 2% niż w bardzo dobrym poprzednim sezonie. Jednocześnie zbiory te będą większe od szacowanego światowego zużycia, ocenianego na 2 211 mln ton. Globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie wzrosną o 1% do 772 mln ton.
 
Zwyżka zbiorów pszenicy oczekiwana jest przede wszystkim w Rosji o 13% do 83,5 mln ton, Kanadzie o 7% do 35 mln ton, Australii o 87,5% do 28,5 mln ton i Kazachstanie o 9% do 12,5 mln ton. Niższe zbiory przewidywane są m.in. na Ukrainie o 13% do 25,5 mln ton, USA o 5,5% do 50 mln ton, Argentynie o 9% do 18 mln ton oraz UE o 12% do 137 mln ton. Zbiory zbóż paszowych prognozowane są na poziomie 1 448 mln ton, a więc o 3% wyższym niż w sezonie 2019/2020. Większe zbiory przewidywane są dla wszystkich zbóż, z wykluczeniem jęczmienia, który odnotuje spadek o 0,3% do 156 mln ton. Zbiory kukurydzy, a więc jako najważniejszego zboża paszowego, mogą wynieść 1 145 mln ton. Będą one o 2,5% wyższe niż w poprzednim sezonie.
 
W krajach WNP w 2020 r. może zostać zebrane 229 mln ton zbóż, czyli o 1% mniej niż rok wcześniej. Jednak podaż ziarna z tego kierunku będzie w dalszym ciągu spora, przy czym eksport może przekroczyć 92 mln ton, stanowiąc dużą konkurencję na rynku globalnym. USDA ocenia, że zbiory zbóż w UE w 2020 r. mogą ukształtować się w granicy 299 mln ton, a zatem o 6% niższej niż przed rokiem. Będzie to wynikiem spadku zbiorów pszenicy o 12% do 137 mln ton oraz kukurydzy o 4% do 64 mln ton. W tej sytuacji wysyłka zbóż ulegnie znacznemu ograniczeniu, szczególnie we Francji, Niemczech i Rumunii.


Tagi:
źródło: