| Autor: redakcja1

Światowe zbiory zbóż

W październiku 2023 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) zmniejszył o 5,9 mln ton prognozę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2023/2024.

Światowe zbiory zbóż
Globalne zbiory zbóż, ale bez ryżu w omawianym sezonie mogą osiągnąć poziom blisko 2,28 mld ton, tj. o 2% wyższy niż w poprzednim sezonie.

Światowe zbiory pszenicy w sezonie 2023/2024 prawdopodobnie ulegną spadkowi o 1% do 783 mln ton. Mniejsze zbiory pszenicy mogą być m.in. w Australii o 38% do 24,5 mln ton, Kanadzie o 10% do 31 mln ton, Rosji o 8% do 85 mln ton, Chinach o 0,5% do 137 mln ton i nieznacznie w UE o 0,1% do 134 mln ton.
 
Wzrost zbiorów pszenicy szacowany jest przede wszystkim w Argentynie o 31,5% do 16,5 mln ton, Turcji o 13% do 19,5 mln ton, USA o 10% do 49 mln ton, Indiach o 9% do 113,5 mln ton, Pakistanie o 6% do 28 mln ton i Ukrainie o 5% do 22,5 mln ton.

Zbiory zbóż pozostałych szacuje się na poziomie blisko 1,5 mld ton, tj. wyższym o 3,5% niż w poprzednim sezonie, w tym kukurydzy – o 5% do 1,2 mld ton. Większe zbiory przewidywane są dla sorga o 11% do 61 mln ton, a spadki m.in. dla żyta o 4% do 11,7 mln ton, jęczmienia o 6,5% do 141,8 mln ton i owsa o 19% do 20,4 mln ton.

W Rosji w 2023 r. może zostać zebrane blisko 125 mln ton zbóż, czyli mniej o 8% niż rok wcześniej. Jednak z uwagi na duże zapasy, wywóz ziarna w sezonie 2023/2024 zwiększy się o 4% do 60 mln ton.

W Ukrainie zbiory zbóż w 2023 r. mogą wzrosnąć o 3% do 57 mln ton. Podaż ziarna na eksport z Ukrainy w sezonie 2023/2024, z uwagi na trwający rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny, może zostać ograniczona i wynieść 32 mln ton wobec 47 mln ton w sezonie 2022/2023.

USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE w 2023 r. mogą ukształtować się na poziomie 270 mln ton, a zatem o 1% wyższym niż przed rokiem. Zakłócenia w dostawach zbóż z rejonu Morza Czarnego mogą spowodować wzrost popytu na unijne ziarno. W związku z tym USDA przewiduje, że wysyłka z UE w całym sezonie może być około 5% większy niż w poprzednim sezonie i wynieść 48 mln ton. Jednocześnie import do UE może ulec spadkowi o 13 % do 33 mln ton.
 


Tagi:
źródło: