| Autor: redakcja1

Światowe zbory zbóż

W kwietniu 2021 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) podwyższył o 3 mln ton prognozę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2021/2022. Globalne zbiory zbóż, ale bez ryżu w sezonie 2021/2022 mogą osiągnąć poziom blisko 2,3 mld ton, czyli wyższy o 3% niż w bardzo dobrym poprzednim roku.

Światowe zbory zbóż
Światowe zbiory pszenicy w sezonie 2021/2022 prawdopodobnie zwiększą się o 0,3% do 779 mln ton. Zwyżka zbiorów pszenicy oceniana jest przede wszystkim w Indiach o 2% do 110 mln ton, Australii o 9% do 36 mln ton, Argentynie o 19% do 21 mln ton i Ukrainie o 30% do 33 mln ton. Niższe zbiory mogą być m.in. w Kanadzie o 38,5% do 22 mln ton, Rosji o 12% do 75 mln ton i w USA o 10% do 45 mln ton. Zbiory zbóż paszowych szacowane są na 1,5 mld ton, a zatem wyższym o 4,5% niż w poprzednim sezonie, w tym kukurydzy – o 7,5% do 1,2 mld ton. Większe zbiory prognozowane są dla sorga o 6% do 66 mln ton, natomiast obniżki w granicach od 9% do 12% dla pozostałych zbóż.

W krajach WNP w 2021 r. mogło zostać zebrane 238 mln ton zbóż, a więc więcej o 2% niż rok wcześniej. Jednak pomimo sporych zasobów, podaż ziarna na wywóz z krajów WNP w drugiej połowie sezonu może zostać ograniczana, ze względu na trwający rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny. Całkowity eksport netto w tym sezonie może przekroczyć 89 mln ton w odniesieniu do 94 mln ton w sezonie 2020/2021. USDA ocenia, że zbiory zbóż w UE w 2021 r. mogły ukształtować się na poziomie 292 mln ton, tj. o 4% wyższym niż przed rokiem. Zakłócenia w dostawach zbóż z rejonu Morza Czarnego powodują zwiększenie się zapotrzebowania na unijne ziarno. W związku z tym USDA przewiduje, że eksport netto może być o 20% większy niż w poprzednim sezonie i przekroczyć 30 mln ton.


Tagi:
źródło: