| Autor: redakcja1

Tempo polskiego eksportu pszenicy (poza UE) jest o blisko 60% szybsze niż sezon wcześniej

W tygodniu (18-24.03.2019) Polska wyeksportowała poza UE 58.236 ton pszenicy, 10 ton mąki pszennej (w ekwiwalencie ziarna), 679 ton słodu i 2 tony kukurydzy. W tym samym czasie sprowadziliśmy do kraju 7.365 ton zbóż, w tym 6.909 ton kukurydzy.

Tempo polskiego eksportu pszenicy (poza UE) jest o blisko 60% szybsze niż sezon wcześniej

W analizowanym tygodniu polski udział w eksporcie unijnej pszenicy wyniósł 15,6% (58,24 tys. ton). Od początku sezonu wyeksportowaliśmy poza UE 1,05 mln ton pszenicy, co daje nam 4 miejsce w rankingu eksporterów tego zboża. Pszenica pochodząca z Polski stanowi 7,8% unijnego eksportu, a wyprzedzają nas: Niemcy (9,5%), Rumunia (20,2%) i Francja (46,2%). Minimalnie za nami jest Litwa z wynikiem 7,4%.
 
Polska - eksport/import zbóż poza UE  (1-lipca 2018 do 24-marca 2019):
 
Od początku sezonu kraj nasz wyeksportował poza Unię Europejską: 1.100.276 ton wszystkich zbóż, w tym 1.046.264 ton pszenicy. Oznacza to silny (+58% pszenica i +50% zboża razem) wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w sezonie 2017/18.

Rok temu po 39 tygodniach notowaliśmy wynik eksportowy - odpowiednio: 733.884 tony wszystkich zbóż, w tym 663.392 tony pszenicy.


Import zbóż do Polski (spoza UE) od początku sezonu wynosi 268.337 ton, w tym 19.328 ton kukurydzy. Odpowiada to za tylko 1,2% unijnego importu ziarna zbóż i 1,1% w przypadku kukurydzy.

Dla porównania, w ciągu 39 tygodni sezonu 2017/18 sprowadzono do Polski (spoza UE): tylko 192.472 tony zbóż, w tym 132.838 ton kukurydzy. Oznacza to, że w tym sezonie import wzrósł odpowiednio o 39% (zboża razem) i 50% (kukurydza).

Produkcja zbóż w Polsce na tle Unii Europejskiej (2018 r.)

W 2018 roku zboża w Polsce uprawiano na 7,850 mln ha, a zbiory wyniosły 26,71 mln ton.

Stanowi to (w skali UE): 14% areału i tylko 9% produkcji zbożowej.
 
Plonowanie zbóż w naszym kraju było o ok. 40% mniejsze od średniej unijnej.

Średnia wydajność wszystkich zbóż wyniosła w naszym kraju tylko 3,40 t/ha, w porównaniu do 5,28 t/ha w całej UE.

Pszenica plonowała w Polsce na poziomie 4,08 t/ha, a średnio w UE było to 6,62 t/ha.


Tagi:
źródło: