| Autor: redakcja1

Tempo polskiego eksportu zbóż (poza UE) jest o blisko 60% szybsze niż sezon wcześnie

W tygodniu (01-07.04.2019) Polska wyeksportowała poza UE 48.158 ton pszenicy, 127 ton mąki pszennej (w ekwiwalencie ziarna) i 212 ton słodu. W tym samym czasie sprowadziliśmy spoza UE 6.163 ton zbóż, w tym 5.849 ton kukurydzy.

Tempo polskiego eksportu zbóż (poza UE) jest o blisko 60% szybsze niż sezon wcześnie
W analizowanym tygodniu polski udział w eksporcie pszenicy miękkiej poza UE zbliżył się do 10%. Od początku sezonu 2018/19 wyeksportowaliśmy poza UE 1,59 mln ton pszenicy, co daje nam 4 miejsce w rankingu eksporterów tego zboża. Pszenica pochodząca z Polski stanowi 7,3% unijnego eksportu, a wyprzedzają nas: Niemcy (10,0%), Rumunia (19,6%) i Francja (47,3%). Minimalnie za nami jest Litwa, której udział w eksporcie sięga (7,1%).
 
POLSKA - EKSPORT/IMPORT ZBÓŻ poza UE  (od 1-lipca 2018 do 4-kwietnia 2019):
 
Od początku sezonu 2018/19 kraj nasz wyeksportował poza Unię Europejską: 1,151 mln ton wszystkich zbóż, w tym 1,096 mln ton pszenicy. Oznacza to silny wzrost (+64% pszenica i +56% zboża razem) w porównaniu do analogicznego okresu w sezonie 2017/18.
 
Rok temu (po 41 tygodniach sezonu 2017/18) notowaliśmy wynik eksportowy - odpowiednio: 0,739 mln ton wszystkich zbóż, w tym 0,667 mln ton pszenicy.
 
Import zbóż do Polski (spoza UE) od początku sezonu wynosi 282,91 tys. ton, w tym 213,23 tys. ton kukurydzy. Odpowiada to za tylko 1,2% unijnego importu ziarna zbóż i 1,1% w przypadku kukurydzy.
 
Dla porównania, w ciągu 41 tygodni sezonu 2017/18 sprowadzono do Polski (spoza UE): tylko 201,94 tys. tony zbóż, w tym 135,79 tys. ton kukurydzy. Oznacza to, że w tym sezonie import wszystkich zbóż wzrósł o 40%, a samej kukurydzy o 57%.
 
Produkcja zbóż w Polsce na tle Unii Europejskiej (2018 r.)
 
W 2018 roku zboża w Polsce uprawiano na 7,850 mln ha, a zbiory wyniosły 26,71 mln ton.
Stanowi to (w skali UE): 14% areału i tylko 9% produkcji zbożowej.
 
Plonowanie zbóż w naszym kraju było o ok. 40% mniejsze od średniej unijnej.
 
Średnia wydajność wszystkich zbóż wyniosła w naszym kraju tylko 3,40 t/ha, w porównaniu do 5,28 t/ha w całej UE.
 
Pszenica plonowała w Polsce na poziomie 4,08 t/ha, a średnio w UE było to 6,62 t/ha.


Tagi:
źródło: