| Autor: redakcja1

Wsparcie dla producentów pszenicy lub kukurydzy – wnioski do 31 maja, termin sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jak informowaliśmy wcześniej, znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 29 kwietnia, lecz wymagało zgody Komisji Europejskiej. Taka zgoda została udzielona. Zmiany, które weszły w życie, dotyczą terminu naboru wniosków oraz okresu, w którym pszenica lub kukurydza zostały sprzedane.

Wsparcie dla producentów pszenicy lub kukurydzy – wnioski do 31 maja, termin sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r.
Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem wprowadzone zostały następujące zmiany:
  1. termin składania wniosków o pomoc upływa 31 maja 2023 r.;
  2. sprzedaż pszenicy lub kukurydzy musiała nastąpić w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r.
Pozostałe zasady nie zmieniły się. Zatem dokumenty można składać w biurach powiatowych Agencji. Można to zrobić:
  • bezpośrednio w kancelarii;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
  • rejestrowaną przesyłką pocztową.
Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty, potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w wyznaczonym terminie (czyli od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r.). Co istotne, te zboża musiały zostać sprzedane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.
O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:
  1. mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. działają jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo;
  3. w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponieśli dodatkowe koszty ze względu na brak stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy;
  4. w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dotychczas rolnicy złożyli nieco ponad 21 tys. wniosków, najwięcej w województwie lubelskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim.


Tagi:
źródło: