| Autor: redakcja1

Zasiewy pod zbiory w 2018 r.

Komisja Europejska przewiduje, że w 2018 r. areał uprawy zbóż w UE zmniejszył się o 1% do 55 mln ha.

Zasiewy pod zbiory w 2018 r.
Unijne zbiory zbóż, ze względu na szacowane dobre plony, mogą być zbliżone do notowanych przed rokiem, kształtując się na poziomie 306 mln ton, przy czym zbiory pszenicy wyniosą — 150 mln ton.
 
Jak wynika z danych przedstawionych przez analityków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w Polsce w 2018 r. należy spodziewać się także dobrych zbiorów zbóż. Jesienią 2017 r. obszar zasiewów zbóż ozimych pod zbiory w 2018 r. GUS oszacował na 4,2 mln ha, tj. o 100 tys. ha niższy niż rok wcześniej. Zasiewy zbóż przed wejściem w stan zimowego spoczynku oceniono na 3,4–3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. na poziomie podobnym do zeszłorocznego.
 
W 2018 roku uprawy ozime przezimowały nieco gorzej niż w roku poprzednim z uwagi na mróz przy jednoczesnym braku okrywy śnieżnej, który wystąpił na początku tego roku. Jako gorszy niż przed rokiem oceniono stan zasiewów roślin ozimych na wiosnę w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i mazowieckim. Stanowiska po uszkodzonych roślinach ozimych, zarówno po zbożach, jak i rzepaku prawdopodobnie zostaną przeznaczone głównie pod zboża jare.
 
W związku z tym prognozuje się, że powierzchnia uprawy zbóż jarych w sezonie 2018/2019 będzie wyższa niż w poprzednim sezonie. O poziomie plonów i zbiorów zbóż w 2018 r. będą decydowały przede wszystkim warunki termiczne i wilgotnościowe w dalszym okresie wegetacji. Szacuje się, że przy przeciętnych warunkach pogodowych zbiory zbóż w 2018 r. mogą się ukształtować na poziomie podobnym do średniej z lat 2013–2017, tj. około 30 mln ton.


Tagi:
źródło: