| Autor: redakcja1

Zbiory kukurydzy

Tegoroczne warunki pogodowe nie sprzyjały na ogół dynamicznemu wzrostowi i rozwojowi roślin kukurydzy.

Zbiory kukurydzy
Niskie temperatury powietrza w kwietniu i maju połączone z niedoborem opadów deszczu spowodowały, że siewy kukurydzy były opóźnione, a wschody roślin wydłużone w czasie i nierównomierne.

Poprawa warunków pogodowych w czerwcu i lipcu sprzyjała właściwemu wzrostowi roślin. Wysokie temperatury powietrza w sierpniu przy jednocześnie niskich opadach atmosferycznych o nierównomiernym rozkładzie hamowały wzrost i rozwój roślin kukurydzy. W wielu rejonach kraju, w tym szczególnie w środkowo-zachodniej części wystąpiło znaczne przesuszenie gleby powodujące podsychanie roślin, zwłaszcza na glebach lżejszych. W rejonach kraju, w tym przede wszystkim we wschodniej części, gdzie opady były bardziej regularne, warunki wegetacji kukurydzy były sprzyjające.

Rośliny osiągnęły właściwą masę i wysokość, a kolby były dobrze wypełnione ziarnem. Plonowanie roślin będzie więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie.

Zbiór kukurydzy na ziarno rozpoczęto w październiku, a powszechnie prowadzono w listopadzie. Szacuje się, że do końca listopada ziarno kukurydzy zebrano z ok. 80% obszaru zasianego. Plonowanie roślin z plantacji pozostawionych na późniejszy zbiór będzie mniejsze, a zebrane ziarno gorszej jakości. Ocenia się, że areał uprawy kukurydzy na ziarno zwiększył się w porównaniu z ubiegłorocznym o 19% do 1,2 mln ha.

Szacuje się, że plony kukurydzy na ziarno wyniosą 69,8 dt/ha i będą niższe od zeszłorocznych o 7%. Zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno oceniono na ok. 8,3 mln t, tj. o ok. 11% więcej od ubiegłorocznych. Szacuje się, że powierzchnia kukurydzy uprawianej na zielonkę jest mniejsza od zeszłorocznej o ok. 9% i wynosi ponad 0,6 mln ha. Zbiory kukurydzy na zielonkę ocenia się na ok. 29,9 mln t, czyli o 11% mniej od uzyskanych w 2021 r.


 


Tagi:
źródło: