| Autor: redakcja1

Zbiory zbóż i ich zużycie

W 2018 r. zbiory zbóż łącznie w Polsce wyniosły 26,8 mln t1, tj. o 16% niższej niż w poprzednim roku.

Zbiory zbóż i ich zużycie
Zbóż podstawowych zebrano 22,8 mln t, a więc o 18% mniej niż przed rokiem, a kukurydzy 4 mln t wobec 4,02 mln t w 2017 r. Przy nieznacznej zwyżce areału, na obniżki zbiorów zaważyły sporo mniejsze plony, bo o 19%, co wynikało z suszy, która dotknęła znaczną część Polski. Niższą podaż ze zbiorów tylko częściowo zrekompensowały relatywnie duże zapasy początkowe i dlatego podaż krajowa, tj. zapasy początkowe plus zbiory zmniejszyła się o 9,8% do 33,1 mln t. Podaż całkowita w sezonie 2018/2019 może zmaleć o 8,4% do 35,7 mln t.
 
Zużycie krajowe zbóż w omawianym sezonie prognozowana jest na 28,1 mln t, a więc to o 1,6% więcej niż w sezonie 2017/2018. Zaważy na tym wiesze zużycie paszowe o 3,2% do 17,7 mln t, a spożycie i zużycie przemysłowe minimalnie obniżą się do odpowiednio 4,8 i 3 mln t. Krajowe możliwości eksportu będzie ograniczała niższa podaż i dlatego, pomimo sporego popytu importowego na rynkach UE, wysyłka może zmaleć o 20% do 3,9 mln t. Z tego powodu całkowite rozchody w bilansie zbóż mogą się zmniejszyć o 1,5% do 32 mln t. Niemniej jednak, zapasy końcowe obniżą się o ponad 40% do 3,6 mln t.


Tagi:
źródło: