| Autor: redakcja1

Zużycie krajowe zbóż

Analitycy KOWR prognozują, że w sezonie 2018/2019 nastąpi wzrost chłonności krajowego rynku zbóż, ale dynamika zwyżki będzie niższa.

Zużycie krajowe zbóż
Tradycyjnie największą pozycję stanowić będzie paszowe zużycie zbóż, które może być o 1% wyższe niż w poprzednim sezonie. Szacuje się także, że zwiększy się wykorzystanie ziarna do siewu, jak i na cele przemysłowe.
 
Zużycie zbóż na cele konsumpcyjne prawdopodobnie ulegnie dalszemu minimalnemu obniżeniu. Przewiduje się, że w obecnym sezonie w sumie krajowe zużycie zbóż będzie o 1% większe niż w sezonie 2017/2018.


Tagi:
źródło: