Ze świata

 • 2020-02-26

  Spadek światowej produkcji wieprzowiny

  Jak wynika z danych USDA globalna produkcja wieprzowiny w 2019 r. prawdopodobnie wyniosła 106 mln ton, a więc to mniej o 6% niż rok wcześniej.

 • 2020-02-26

  Spadek cen zbóż

  Po zbiorach w 2019 r. sezonowy wzrost podaży ziarna na najważniejszych rynkach zagranicznych, przy słabym zapotrzebowaniu eksportowym, skutkował sporym spadkiem cen zbóż.

 • 2020-02-25

  Globalna produkcja wołowiny będzie mniejsza

  W efekcie postępującego procesu integracji i globalizacji na poziom cen produktów rolnych, w tym także wołowiny, w Polsce mają wpływ nie tylko uwarunkowania podażowo-popytowe w kraju, ale również u czołowych producentów wołowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro.

 • 2020-02-25

  UE nie dba wystarczająco o rolnictwo?

  Copa i Cogeca przyjęły do wiadomości i przeanalizowały wniosek w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF) przedstawiony przez przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela. Zaproponowano w nim finansowanie przyszłej WPR na poziomie niższym od obecnego. Jako przedstawiciele 22 milionów rolników i ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni rolniczych Copa-Cogeca...

 • 2020-02-24

  Wzrost cen rzepaku i produktów jego przerobu

  W wyniku zwyżki cen olejów roślinnych na giełdach światowych, a także niższych zbiorów rzepaku na świecie, w tym w Europie, od początku sezonu 2019/2020 ceny rzepaku na rynku europejskim wykazują trend zwyżkowy.

 • 2020-02-24

  Niskie ceny tuszek kurcząt brojlerów

  Ceny tuszek kurcząt brojlerów (65%) produkowanych w Polsce należą do najmniejszych na rynku UE, ale krajowi eksporterzy muszą się liczyć z silną konkurencją ze strony czołowych eksporterów z krajów trzecich, głównie z rynku brazylijskiego.

 • 2020-02-21

  Taniejące euro wspiera wyceny unijnej pszenicy

  Czwartkowa sesja zamknęła się delikatnym wzrostem notowań unijnej pszenicy, ale przeceną kukurydzy i rzepaku (dotyczy serii najbliższej). Kurs euro do dolara pozostaje w trendzie spadkowym. W piątkowe południe euro wyceniane jest na ok. 1,081 dolara i są to poziomy najniższe od kwietnia 2017 roku. Taniejące euro poprawia konkurencyjność eksportu pszenicy z UE i utrzymuje notowania...

 • 2020-02-21

  Indeks cen produktów mlecznych FAO

  W styczniu 2020 r. zaobserwowano wzrost indeksu FAO, który obliczany jest na postawie miesięcznych zmian cen eksportowych masła, serów, OMP i PMP.

 • 2020-02-18

  Wzrost unijnego eksportu mięsa

  Jak wynika z danych DG AGRI, w minionym roku z UE28 wyeksportowano 5,7 mln t mięsa i przetworów, a więc o 0,6% więcej niż przed rokiem, w tym wieprzowiny 3,9 mln t.

 • 2020-02-18

  Tempo eksportu unijnej pszenicy jest o 70% lepsze niż przed rokiem

  W tygodniu kończącym się 9-lutego kraje Unii Europejskiej wyeksportowały (poza UE) 208,3 tys. ton pszenicy miękkiej, czyli minimalnie mniej niż w analogicznym tygodniu przed rokiem. Wynik ten zostanie najpewniej skorygowany w górę wzorem tygodni poprzedzających. Od początku lipca (początek sezonu 2019/20) wywieziono poza UE 17,54 mln ton pszenicy miękkiej. Jest to rezultat aż o 73%...

 • 2020-02-17

  Europejscy producenci miodu biją na alarm!

  W obliczu krytycznej sytuacji rynkowej, europejscy producenci miodu zrzeszeni w Copa Cogeca, zaapelowali 14 lutego 2020 r. do władz europejskich o zdecydowaną i szybką reakcję.

 • 2020-02-17

  Stały trend zwyżkowy w globalnej produkcji mięsa

  W globalnej produkcji mięsa od 2000 r. notowany jest stała tendencja wzrostowa. W obrębie dwudziestolecia produkcja zwiększyła się o 45%.