Produkcja zwierzęca

 • 2021-05-11

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (02.05.2021)

  W dniach od 26 kwietnia do 2 maja bieżącego roku w Polsce zaobserwowano spadek cen, tuszek indyków i półtuszy wieprzowych, a także wzrost cen kurcząt patroszonych i ćwierćtuszy wołowych.

 • 2021-05-10

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (02.05.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 25 kwietnia do 2 maja 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen jaj.

 • 2021-05-08

  Ceny drobiu w Polsce (02.05.2021)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 25 kwietnia do 2 maja 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen drobiu.

 • 2021-05-07

  Rynek mięsa w Polsce (25.04.2021)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2021-05-06

  W sprawie rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r.

  Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

 • 2021-05-06

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (25.04.2021)

  W dniach od 19 do 25 kwietnia bieżącego roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen kurcząt brojlerów, żywca wołowego i indyczego, a także spadek cen żywca wieprzowego.

 • 2021-05-06

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (25.04.2021)

  W dniach od 19 do 25 kwietnia bieżącego roku w Polsce zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych, tuszek indyków i półtuszy wieprzowych, a także wzrost cen kurcząt patroszonych.

 • 2021-05-05

  Polski handel zagraniczny wołowiną

  W 2020 r. Polska pod względem wolumenu była trzecim w Unii Europejskiej eksporterem wołowiny do krajów trzecich, po Irlandii i Niderlandach.

 • 2021-05-05

  Ceny bydła rzeźnego w Unii Europejskiej

  W UE średnie ceny zakupu bydła rzeźnego, po spadku w okresie wiosenno-letnim 2020 r., spowodowanym ograniczeniami związanymi z lockdownem, od sierpnia 2020 r. do stycznia 2021 r. wykazywały trend zwyżkowy.

 • 2021-05-04

  Krajowy skup bydła

  W 2020 r. skup żywca wołowego w Polsce utrzymywał się na poziomie mniejszym niż w 2019 r.

 • 2021-05-04

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (25.04.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 18 do 25 kwietnia 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj.

 • 2021-05-04

  26 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 246 - 272 w 2021 r. podtypu H5N8 na podstawie wyników badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach z 21-28 kwietnia 2021 r.

 • 2021-05-04

  Polski handel zagraniczny produktami wieprzowymi

  Polska, pod kątem wolumenu, jest piątym eksporterem produktów wieprzowych poza obszar celny UE.