Produkcja zwierzęca

 • 2020-04-23

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (12.04.2020)

  W dniach od 6 do 12 kwietnia 2020 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen indyków, a także spadek cen ćwierćtuszy wołowych, półtuszy wieprzowych i tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2020-04-23

  Handel zagraniczny produktami mięsnymi

  Od akcesji do UE zwiększa się wartość i wolumen eksportu produktów mięsnych z Polski, co pozwala na utrzymanie czołowej pozycji wśród unijnych eksporterów tego asortymentu.

 • 2020-04-21

  Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

  Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

 • 2020-04-20

  Singapur otwiera rynek dla polskich produktów

  Singapur otwiera rynek dla jaj, produktów jajecznych oraz przetworów z mięsa i jaj z Polski.

 • 2020-04-16

  Materace i podłoża dla bydła

  Promat od ponad 30 lat dostarcza opatentowane produkty w postaci materacy i podłoży, które dają wyjątkowy komfort, jednocześnie poprawiając ogólny stan zdrowia bydła.

 • 2020-04-16

  Rynek mięsa w Polsce (5.04.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-04-16

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (5.04.2020)

  W dniach od 30 marca do 5 kwietnia 2020 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen półtuszy wieprzowych i indyków, a także spadek cen ćwierćtuszy wołowych i tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2020-04-15

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (5.04.2020)

  W dniach od 30 marca do 5 kwietnia 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wołowego, kurcząt brojlerów, żywca indyczego, a także wzrost cen żywca wieprzowego.

 • 2020-04-14

  Dramat w drobiu

  Branża drobiarska domaga się natychmiastowej interwencji na rynku i zdjęcia nadwyżek mięsa. Ceny skupu są dramatycznie niskie a chętnych na zakupy i tak trudno znaleźć. Hodowcy alarmują, że będą zmuszeni do utylizacji zwierząt

 • 2020-04-14

  Indeks cen produktów mlecznych FAO

  Jak wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w marcu 2020 r. indeks cen produktów mlecznych na świecie, po czteromiesięcznej zwyżce, uległ spadkowi.

 • 2020-04-10

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (29.03.2020)

  W dniach od 23 do 29 marca 2020 roku w Polsce zaobserwowano spadek półtuszy wieprzowych i tuszek kurcząt patroszonych, a także wzrost cen ćwierćtuszy wołowych i indyków.

 • 2020-04-09

  Rynek mięsa w Polsce (29.03.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.