Przetwórstwo spożywcze

 • 2019-12-30

  Certyfikowany Produkt (CP)

  Branża owocowo-warzywna ma własny system jakości Certyfikowany Produkt (CP). Certyfikat nie jest jeszcze uznawany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale koniec roku sprzyja podsumowaniom.

 • 2019-12-26

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (8.12.2019)

  W dniach od 25 listopada do 1 grudnia 2019 roku wzrosła cena mleka w proszku i masła w blokach, a na stabilnym poziomie pozostała cena masła konfekcjonowanego.

 • 2019-12-19

  Większy eksport zbóż

  We wrześniu 2019 r. zaobserwowano wyraźny wzrost eksportu zbóż, co wynikało z dynamicznie zwiększającej się wysyłki pszenicy o 104,9% do 279 tys. t i kukurydzy o 27,3% do 54 tys. t. Wywóz pozostałych zbóż zmalał.

 • 2019-12-19

  Eksport ponad pół miliona ton cukru

  Jak wynika ze wstępnych danych w okresie trzech kwartałów 2019 r. wywieziono z Polski 550,1 tys. t cukru z uwagi na sporą produkcję w sezonie 2018/2019 i prognozowaną dużą produkcję w sezonie 2019/2020.

 • 2019-12-18

  Wzrost cen cukru

  W październiku 2019 r. zwiększyły się ceny zbytu cukru.

 • 2019-12-17

  Wzrost przetwórstwa rybnego

  W czasie trzech kwartałów 2019 r. produkcja w zakładach przetwórstwa rybnego wyniosła 367,9 tys. t i była o 5,7% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-12-16

  Minimalny wzrost indeksu cen produktów mlecznych FAO

  W listopadzie 2019 r. zaobserwowano nieznaczną zwyżkę indeksu FAO, który obliczany jest na postawie miesięcznych zmian cen wywozowych masła, serów, OMP i PMP.

 • 2019-12-15

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (1.12.2019)

  W dniach od 25 listopada do 1 grudnia 2019 roku wzrosła cena odtłuszczonego mleka w proszku i masła konfekcjonowanego, a spadła cena masła w blokach i pełnego mleka w proszku.

 • 2019-12-13

  Produkcja przetworów zbożowych

  Przemysłowe przemiały zbóż od 2011 r. wykazują trend zwyżkowy, co wynika z wzrastającej produkcji mąki.

 • 2019-12-13

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (1.12.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2019-12-11

  Handel zbożem i jego produktami

  W sierpniu 2019 r. z Polski wyeksportowano 307 tys. t ziarna zbóż, wobec 286 tys. t w poprzednim miesiącu.

 • 2019-12-10

  Niskie ceny masła na świecie

  Na globalnym rynku utrzymują się wysokie ceny mleka w proszku i sera Cheddar, przy stosunkowo niskich cenach masła.
Przetwórstwo spożywcze, przemysł spożywczy