| Autor: redakcja1

Ceny skupu mleka na rynkach zagranicznych

W USA ceny skupu mleka w pierwszej połowie 2017 r. wykazywały trendy spadkowe, z kolei w drugiej połowie roku ulegały minimalnym wahaniom.

Ceny skupu mleka na rynkach zagranicznych
W listopadzie 2017 r. amerykańscy producenci za mleko otrzymywali 34,00 EUR/100 kg, czyli o 1,3% więcej niż miesiąc wcześniej. Był to jednak poziom o 5,4% niższy niż w listopadzie 2016 r., tj. w okresie dynamicznego wzrostu cen surowca.
 
W Nowej Zelandii ceny mleka do października 2017 r. utrzymywały się na poziomie większym niż w latach 2015–2016. Jednak w listopadzie 2017 r. uległy one spadkowi do 30,77 EUR/100 kg. Był to poziom mniejszy o 7% niż miesiąc wcześniej i o 7% niż w listopadzie 2016 r.
 
W Unii Europejskiej ceny surowca, po względnej stabilizacji w pierwszym półroczu 2017 r., w drugiej połowie wykazywały tendencję wzrostową. W listopadzie 2017 r. na rynku unijnym cena mleka ukształtowała się w granicy 37,83 EUR/100 kg, czyli wyższej o 1% niż w październiku i o 19% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: