| Autor: mikolaj

Europosłowie za ograniczeniem liczby uprawnień do emisji zanieczyszczeń

Plan zaostrzenia limitów emisji gazów cieplarnianych na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla (unijny system handlu przydziałami emisji) uzyskał poparcie Parlamentu Europejskiego. Posłowie poparli proponowane przez Komisję ograniczenie o 2,2% rocznie liczby uprawnień do emisji. Chcą też podwojenia wysokości rezerwy stabilności rynkowej w 2019, w celu wchłonięcia nadmiaru uprawnień dostępnych na rynku.

Europosłowie za ograniczeniem liczby uprawnień do emisji zanieczyszczeń

- Jestem bardzo wdzięczny moim kolegom za poparcie tego raportu. Dzisiejsze głosowanie oznacza duży krok naprzód w kierunku realizacji naszych ambitnych celów w zakresie zmian klimatu - powiedział sprawozdawca Ian Duncan (EKR, UK). - Parlament zagłosował za wypełnieniem, za pomocą ambitnych środków, naszych zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu. Wysłaliśmy wyraźny sygnał do Rady Europejskiej, że poważnie myślimy o działaniu na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia - powiedział poseł sprawozdawca.

Posłowie poprali wniosek Komisji o zwiększenie tzw. "współczynnika linearnej redukcji" (ograniczenia liczby uprawnień), w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 2,2% od 2021 roku. Współczynnik powinien być znowelizowany i podniesiony do 2,4% tak szybko jak to tylko możliwe - uważają posłowie.

Posłowie planują też zwiększenie zdolności rezerwy stabilności rynkowej do absorbcji uprawnień dostępnych na rynku. Po uruchomieniu tego mechanizmu, możliwe byłoby wchłonięcie nawet do 24% nadmiaru uprawnień co roku, w ciągu pierwszych czterech lat działalności, to znaczy dwukrotnie więcej niż obecnie. Posłowie są też zgodni co do tego, że od 1 stycznia 2021 r. anulowanych powinno zostać 800 milionów uprawnień umieszczonych w rezerwie stabilności rynkowej od 1 stycznia 2021 r.

Utworzone zostaną dwa fundusze finansowane przez sprzedaż na aukcji uprawnień do emisji. Fundusz modernizacja przyczyni się do modernizacji systemów energetycznych w krajach członkowskich o niskim dochodzie, a fundusz innowacji zapewni wsparcie finansowe rozwoju energii odnawialnej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacyjnych projektów niskoemisyjnych.

Posłowie również zaproponować "fundusz sprawiedliwej transformacji” finansowany przychodów z aukcji z w celu wspierania pozyskiwania kwalifikacji przez pracowników i poszukiwania przez nich nowych miejsc pracy, których dotyczy transformacja miejsc pracy w gospodarce niskoemisyjnej.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: