Ziemia rolna

 • 2014-05-16

  ANR: Wzrost cen gruntów rolnych

  Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w I kwartale 2014 r. wyniosła 24 166 zł za 1 ha i była wyższa o 5331 zł, tj. o 28,3%, od średniej uzyskanej w I kwartale ub. r., a także o 931 zł, czyli o 4%, od odnotowanej w IV kwartale 2013 r.

 • 2014-03-25

  Propozycje zmian prawnych w obrocie nieruchomościami rolniczymi

  W odpowiedzi na przekazane przez resort rolnictwa propozycje zmian regulacji prawnych, dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi, samorząd rolniczy przekazał swoje stanowisko, podkreślając, że cel wprowadzenia regulacji w tym zakresie odzwierciedla wielokrotnie postulowaną przez samorząd rolniczy konieczność wprowadzenia mechanizmów ochrony ziemi rolnej w Polsce.

 • 2014-02-28

  NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

  Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie posiada jednak pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców. Dane resortu są 3-4 krotnie niższe od stanu rzeczywistego. Wynika to z luki w przepisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez...

 • 2014-02-14

  Podsumowanie cen gruntów rolnych w 2013 r.

  Rok 2013 okazał się kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych rosły. Średnia cena 1 ha wyniosła 21 813 zł, i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2012 (19 288 zł za 1 ha) była wyższa o 13%.

 • 2014-01-27

  Kształtowanie ustroju rolnego tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa

  W dniu 22 stycznia 2014 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659).

 • 2014-01-16

  Ceny gruntów rolnych będą w tym roku wciąż rosły

  W najbliższym czasie inwestorzy nie powinni jeszcze obawiać się korekty cen na rynku gruntów rolnych, który od blisko dekady jest w trendzie wzrostowym. Jak wynika z prognoz, w 2014 roku działki rolnicze nadal będą zyskiwać na wartości. W 2016 roku rynek zostanie otwarty dla nabywców z Unii Europejskiej, a ceny gruntów na zachodzie Europy są 2-3 razy wyższe niż w kraju.

 • 2014-01-15

  Rekordowa sprzedaż ziemi z ANR w 2013 r.

  Dnia 15 stycznia 2014 r., w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu działalności Agencji w 2013 roku. Przewodniczyli jej Kazimierz Plocke, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Leszek Świętochowski, Prezes ANR.

 • 2013-12-11

  Mikroorganizmy lekiem na zniszczone gleby. Naukowcy i rolnicy łączą siły

  Degradacja biologicznego składu gleby jest faktem, chociaż w opolskim sytuacja nie jest jeszcze tragiczna, to dane z pozostałych województw są jednak alarmujące. Rolnictwo, które zmierza w stronę zrównoważonego rozwoju coraz bardziej interesuje się mikroorganizmami. Pozwalają one zachować równowagę na polu i zmniejszyć udział chemii w procesie produkcji żywności. Czy...

 • 2013-12-06

  Skarga oddalona. Do końca 2013 r. rolnicy mają możliwość zakupu ziemi na dotychczasowych, preferencyjnych warunkach

  Dnia 4 grudnia 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Komisji Europejskiej w sprawie przyznawania polskim rolnikom przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych.

 • 2013-10-16

  Nowelizacja ustawy o scalaniu i wymianie gruntów weszła w życie

  We wrześniu Prezydent RR podpisał ustawę o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Nowelizacja doprecyzowuje przepisy w zakresie scalania gruntów.

 • 2013-09-26

  Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

  W dniu 19 września Prezydent RR podpisał ustawę o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów uchwaloną 30 sierpnia 2013 r. przez Sejm RP.

 • 2013-07-30

  Znowelizowano ustawę o scalaniu i wymianie gruntów

  W trakcie 46. posiedzenia Sejmu, które odbyło się w dniach 23-26 lipca 2013 r., Izba znowelizowała ustawę o scalaniu i wymianie gruntów, czyli dotyczącą procesu likwidującego rozbicie gospodarstw rolnych na niewielkie działki o różnych kształtach i rozmiarach.
Ziemia rolna