| Autor: redakcja11

Ceny użytków rolnych w II kwartale 2016 r.

Od 19 września w życie weszły nowe ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych podzielone według województw.

Ceny użytków rolnych w II kwartale 2016 r.

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).

  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).

  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a

  • grunty średnie - grunty klas III b, IV

  • grunty słabe - grunty klas V, VI

  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.

  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.

  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2016 r. wg województw obowiązują od 19.09.2016 r. do czasu ogłoszenia cen za następny kwartał.

Województwo Grunt orny
ogółem Dobry
(klasy I,II,IIIa)
Średni
(klasy IIIb,IV)
Słaby
(klasy V,VI)
Dane w złotych za ha
1 2 3 4
Dolnośląskie 35177 44686 36045 25820
Kujawsko-pomorskie 55428 71349 53488 37683
Lubelskie 26929 40544 25994 16253
Lubuskie 26082 32142 27845 22138
Łódzkie 35350 49242 37667 24892
Małopolskie 30177 38719 26589 21102
Mazowieckie 35874 51687 37573 26600
Opolskie 47681 64779 43940 27684
Podkarpackie 23200 26907 22964 17824
Podlaskie 37271 49153 40533 27711
Pomorskie 38027 55138 37763 31657
Śląskie 31902 47464 33091 22343
Świętokrzyskie 25615 33578 23319 16520
Warmińsko-mazurskie 37703 40230 41294 30192
Wielkopolskie 53796 71427 55163 37802
Zachodniopomorskie 26680 31476 27679 20517
Polska 39429 51905 40053 27355
Źródło: GUS za ARiMR

W II kwartale 2016 r. 1 ha gruntów ornych kosztował średnio 39 429 zł, a zatem o 427 zł więcej niż w I kwartale 2016 r. Było to również o  536 zł mniej w porównaniu do IV kwartału 2015 r., kiedy to było 39 965 zł.


Najwyższe  ceny gruntów ornych zaobserwowano w woj. kujawsko-pomorskim 55,4 tys. zł a także wielkopolskim 53,8 tys. zł. Na trzecim miejscu znajduje się woj. opolskie gdzie 1 ha gruntów kosztował 47,7 tys. zł.

Najniższe ceny użytków rolnych w II kwartale zauważono w woj. podkarpackim 23,2 tys. zł., świętokrzyskim 25,6 tys. zł., oraz lubuskim 26,1 tys. zł.

Z kolei największą podwyżkę zanotowano w woj. opolskim o 2 540 zł w stosunku do I kwartału br. Województwem, w którym najbardziej potaniały grunty, było warmińsko-mazurskie - o 2 033 zł mniej wobec poprzedniego kwartału.

Ogółem ceny wzrosły w 6 województwach w kujawsko-pomorskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim oraz wielkopolskim. Zaś w pozostałych 10 spadły.

 Tagi:
źródło: