ceny ziemi i strony powiązane

 • 2016-09-20

  Ceny użytków rolnych w II kwartale 2016 r.

  Ziemia rolna

  Od 19 września w życie weszły nowe ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych podzielone według województw.

 • 2016-08-17

  Obrót ziemią zamarł, a ceny spadły

  Ziemia rolna

  Rynek odczuwa wejście w życie restrykcyjnych przepisów o obrocie ziemią. W przypadku nieruchomości, które mogłyby być wykorzystywane do celów innych niż rolne, widać zmniejszenie obrotu. Właściciele nie chcą sprzedawać swoich gruntów, bo cena nie jest dla nich satysfakcjonująca – mówi Agata Stradomska z RE/MAX Polska. Zmienić restrykcyjne przepisy może jednak wyrok...

 • 2016-08-05

  Średnia cena pszenno-buraczanych gruntów ornych przekroczyła poziom 50 tys. zł/ha

  Ziemia rolna

  W 2015 roku ceny ziemi zarówno w obrocie prywatnym, jak i z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przy dużym zróżnicowaniu regionalnym wykazywały wysoki trend zwyżkowy. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w minionym roku ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym kształtowały się przeciętnie w granicy 38,6 tys. zł za 1 ha i były o 6 tys. zł - 19,3% większe niż przed rokiem.

 • 2016-04-29

  Obostrzenia w sprzedaży ziemi rolnej znacząco wpływają na ceny

  Ziemia rolna

  Mające wejść w życia od 1 maja 2016 roku obostrzenia w sprzedaży ziemi rolnej w Polsce, budzą wiele kontrowersji i uwag. Wiele dyskusji poświęcone jest prognozom cen nieruchomości rolnych. Tymczasem podobne przepisy obowiązują również w innych państwach europejskich i znacząco wpływają na ceny ziemi w tych regionach - wyjaśnia Barbara Idczak z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 • 2016-03-01

  W tym roku na ceny gruntów rolnych wpłyną nowe przepisy o obrocie ziemią

  Ziemia rolna

  Rosną ceny gruntów rolnych. W ubiegłym roku za hektar państwowych gruntów trzeba było zapłacić średnio 29,5 tys. zł. To blisko 15 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu ponad 20 lat ceny wzrosły blisko 60-krotnie. Na wolnym rynku ziemia jest jeszcze droższa – średnio hektar kosztuje 38,6 tys. zł. Wyższe ceny to efekt większego popytu, do którego przyczyniły się...

 • 2016-02-11

  Średnia cena gruntów sprzedanych przez ANR wyniosła 29,5 tys. zł za ha

  Z kraju

  W 2015 roku średnia cena państwowych gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 29,5 tys. zł za 1 ha. Jeszcze droższa była ziemia na wolnym rynku – średnia cena sprzedaży 1 ha w obrocie prywatnym osiągnęła poziom 38,6 tys. zł. Grunty rolne w Polsce systematycznie drożeją od naszego wejścia do Unii Europejskiej.

 • 2015-11-16

  Średnia cena gruntów rolnych spadła o prawie 5% (Q3 2015)

  Ziemia rolna

  Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w III kwartale 2015 r. wyniosła 28 574 zł za 1 ha i była niższa o 1412 zł, czyli o 4,7% od uzyskanej w II kwartale 2015 r. Cenę za III kwartał określono na podstawie prawie 2,6 tys. zawartych umów sprzedaży i sprzedanych ponad 17,5 tys. ha.

 • 2015-08-21

  Od maja 2016 r. obcokrajowcy bez ograniczeń będą mogli kupować ziemię w Polsce. Ustawa o ustroju rolnym czeka na podpis Prezydenta.

  Przepisy i regulacje

  W maju przyszłego roku kończy się czas przejściowy w wolnym obrocie polską ziemią. Prawo w innych krajach europejskich w uprzywilejowanej pozycji stawia miejscowych rolników. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych ustawa o ustroju rolnym wprowadzająca w Polsce podobne preferencje powinna być jak najszybciej podpisana przez prezydenta. W ubiegłym roku obcokrajowcy nabyli niecały tysiąc...

 • 2015-05-11

  Ceny ziemi na stabilnym poziomie (Q1 2015)

  Ziemia rolna

  Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w I kwartale 2015 r. wyniosła 28 397 zł za 1 ha i była wyższa tylko o 58 zł, czyli o 0,2% od uzyskanej w IV kwartale 2014 r. Natomiast porównując ceny uzyskane w I kwartale 2015 r. z analogicznym okresem ubiegłego roku to nastąpił wzrost o 4321 zł, czyli o 17,5%.

 • 2015-02-17

  ANR: W 2014 roku ceny gruntów rolnych wzrosły o 17%

  Ziemia rolna

  Rok 2014 okazał się kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych rosły. Średnia cena 1 ha wyniosła 25 592 zł i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2013 (21 813 zł za 1 ha) była wyższa o 17%.

 • 2015-01-05

  M. Wroński: Ostatnie 12 miesięcy to nie był dobry okres dla rolnictwa

  Z kraju

  Instytutu Rozwoju Rolnictwa im. Wł. Grabskiego podsumował rok 2014. W opinii Marcina Wrońskiego ostatnie 12 miesięcy to nie był dobry okres dla rolnictwa.

 • 2014-11-21

  Średnia cena gruntów rolnych wzrosła do 24 670 zł

  Agencja Nieruchomości Rolnych

  Średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2014 r. wyniosła 24 670 zł za 1 ha. Oznacza to, że w odniesieniu do II kwartału 2014 roku nastąpił wzrost średniej ceny o 1 081 zł tj. 4,6%, natomiast porównując III kwartał bieżącego roku do III kwartału roku ubiegłego, to obserwujemy wzrost ceny o 2 714 zł tj. o 12,4%.

 • 2014-11-21

  ANR ma w zasobach grunty inwestycyjne na ponad 50 lat

  Agencja Nieruchomości Rolnych

  W zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych znajduje się jeszcze 100 tys. ha gruntów inwestycyjnych. To zasoby zaspokajające popyt na kilkadziesiąt lat, bowiem rocznie Agencja znajduje kupców na ok. 1 tys. ha. W 2013 roku nabywców znalazło 1175 ha gruntów nierolnych. Ze sprzedaży Agencja uzyskała dotychczas ponad 200 mln zł.

 • 2014-11-10

  Regulacja obrotu ziemią rolną. Trwają pracę nad ustawą

  Z kraju

  Cena ziemi rolnej w obrocie prywatnym w Polsce, w zależności od klasy ziemi i województwa, kształtuje się na poziomie 3,5-15 tys. euro za hektar. W Niemczech jest to 20-30 tys. euro, a w Holandii – około 55 tys. Jeżeli Polska nie wprowadzi żadnych ograniczeń w obrocie ziemią, od maja 2016 roku istnieje duże ryzyko wykupu ziemi przez obcokrajowców w celach spekulacyjnych.

 • 2014-11-06

  M. Sawicki: Spekulacja ziemią rolną przez cudzoziemców będzie utrudniona

  Ziemia rolna

  Od maja 2016 roku cudzoziemcy zyskają możliwość zakupu ziemi. Nowa ustawa, która będzie regulować obrót ziemią, nie będzie nikogo dyskryminować, ale resort rolnictwa chce, by przy nabywaniu gruntów pierwszeństwo mieli rolnicy, którzy zamieszkują na terenie tej samej gminy lub miejscowości. Zdaniem Marka Sawickiego odpowiedni zapis w ustawie ma zabezpieczyć przed zakupem ziemi...