| Autor: redakcja1

Obostrzenia w sprzedaży ziemi rolnej znacząco wpływają na ceny

Mające wejść w życia od 1 maja 2016 roku obostrzenia w sprzedaży ziemi rolnej w Polsce, budzą wiele kontrowersji i uwag. Wiele dyskusji poświęcone jest prognozom cen nieruchomości rolnych. Tymczasem podobne przepisy obowiązują również w innych państwach europejskich i znacząco wpływają na ceny ziemi w tych regionach - wyjaśnia Barbara Idczak z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Obostrzenia w sprzedaży ziemi rolnej znacząco wpływają na ceny

Ceny ziemi rolnej w wybranych krajach UE

Najwyższe ceny ziemi rolnej w 2014 roku odnotowano w Holandii, tj. 53,2 tys. euro/ha i ma ona tendencję wzrostową. W stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost o 2,1%., a w II kwartale 2015 roku cena nieruchomości rolnych osiągnęła już poziom 54,7 tys. euro/ha. Ze względu na specyfikę położenia w Holandii użytki zielone zajmują 54% ogólnej powierzchni kraju, w związku z tym ponad połowa gospodarstw rolnych specjalizuje się w chowie bydła. W ostatnich latach zaostrzono przepisy dotyczące gospodarki nawozami, a ich spełnienie będzie się wiązało z powiększeniem areału gospodarstw, co będzie się wiązało z dalszymi wzrostami cen.
 
W 2014 roku średnia rynkowa cena gruntu rolnego w Niemczech wyniosła 18,1 tys. euro/ha. Ceny ziemi są jednak bardzo zróżnicowane. W zachodnich landach cena osiągnęła poziom 28,4 tys. euro/ha, przy 12,3 tys. euro/ha w landach wschodnich. W Niemczech obrót państwowymi nieruchomościami rolnymi jest regulowany już od 1992 roku przez Spółki Użytkowania i Zarządu Gruntami (BVVG), nadzorowane przez Federalne Ministerstwo Finansów. BVVG zajmuje się reprywatyzacją, sprzedażą i dzierżawą gruntów. Przepisy niemieckie umożliwiają zablokowanie transakcji sprzedaży ze względu na nadmierną koncentrację gruntów, spekulacyjny charakter, bądź brak woli osobistego prowadzenia gospodarstwa. Bardzo istotnym punktem jest również przepis dotyczący rażąco wysokich cen zakupu gruntów. W celu przeciwdziałania takim sytuacjom podstawą do określenia wartości gruntów rolnych jest ich wartość dochodowa, a nie rynkowa. Ogólnie w latach 1992-2014 BVVG sprzedała 815 tys. ha gruntów rolnych, a dalsze plany sprzedaży dadzą wskaźnik sprywatyzowania gruntów rolnych na poziomie 83,9%. Misja prywatyzacyjna powinna zakończyć się w 2025 roku.
 
W Danii średnia cena gruntu rolnego w obrocie wolnorynkowym osiągnęła 23,2 tys. euro/ha, natomiast w obrocie rodzinnym 18,1 tys. euro/ha. Obrót rodzinny dotyczy płatnego przeniesienia własności nieruchomości rolnej na następcę przy przechodzeniu jej właściciela na emeryturę. W związku z wystąpieniem spekulacyjnej bańki popytu na grunty rolne, jaka miała miejsce w latach 2003-2008, wystąpił w tym okresie wzrost cen ziemi średnio o 80%. Aby załagodzić konsekwencje bańki z jakimi borykają się duńscy rolnicy do dnia dzisiejszego, w styczniu 2015 r. przyjęto nowe zapisy, w których poszerzono listę osób prawnych uprawnionych do nabycia gruntów. Zniesiono również ograniczenia w powierzchni posiadanego lub dzierżawionego gospodarstwa i wymogu posiadania kwalifikacji rolniczych przy nabywaniu gruntu. Pozostawiono wymóg zobowiązania nabywcy nieruchomości rolnej do stałego osiedlania się na nabywanych gruntach.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: