| Autor: redakcja1

GUS: Powierzchnia gospodarstw rolnych w Polsce zajmuje ok. 16 mln ha gruntów

W ogólnej powierzchni kraju wynoszącej 31,3 mln ha, gospodarstwa rolne zajmowały 16,1 mln ha gruntów, a więc podobnie jak rok temu.

GUS: Powierzchnia gospodarstw rolnych w Polsce zajmuje ok. 16 mln ha gruntów
W gospodarstwach indywidualnych dominujących w polskim rolnictwie znajdowało się 14,8 mln ha gruntów, natomiast gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały 1,3 mln ha ogólnej powierzchni gruntów.
 
W 2016 roku liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła 1 408 tys. Gospodarstw posiadających areał powyżej 1 ha użytków rolnych było 1 381 tys., w tym 1 173 tys. mających obszar zasiewów. Analiza danych z badania wykazała, że gospodarstw indywidualnych było 1 404 tys., w tym posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych było 1 377 tys. gospodarstw, tj. 98,1% indywidualnych gospodarstw rolnych.
 
Średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego wyniosła 10,21 ha, przy czym powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach o areale użytków rolnych powyżej 1 ha wynosiła 10,39 ha, natomiast w gospodarstwach o obszarze użytków rolnych do 1 ha – 0,74 ha.
 
Jak wynika z danych GUS, najwięcej gospodarstw rolnych znajdowało się w grupie obszarowej 1–10 ha powierzchni użytków rolnych, tj. ok. 1 033 tys. i 73,4% udziału. Zajmowały one 28,2% areału gospodarstw rolnych. Gospodarstw rolnych posiadających powyżej 10 ha użytków rolnych było 348 tys. i zajmowały one 71,6% areału gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw użytkujących powyżej 15 ha użytków rolnych – było 205 tys. Liczba gospodarstw rolnych posiadających 1–3 ha użytków rolnych to 463 tys., użytkowały one zaledwie około 6,0% powierzchni gospodarstw rolnych.
 
Gospodarstw rolnych z powierzchnią użytków rolnych powyżej 500 ha i więcej odnotowano tylko 1 tys., które użytkowały 6,8% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych. W gospodarstwach indywidualnych 54,7% obszaru użytków rolnych znajdowało się w gospodarstwach posiadających 7–50 ha areału użytków rolnych - 33,2% gospodarstw indywidualnych, natomiast 3,0% powierzchni gospodarstw indywidualnych zajmowały gospodarstwa o powierzchni od 1 do 2 ha użytków rolnych, ale było to 19,5% gospodarstw indywidualnych posiadających użytki rolne.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!