| Autor: mikolaj

Wysokość czynszu dzierżawnego ma być uzależniona od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia

W dniu 28 czerwca 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wysokość czynszu dzierżawnego ma być uzależniona od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia

Czynsz dzierżawny

Ze względu na specyfikę produkcji rolnej (cykliczność produkcji, zależność od pór roku, jakość gleby, uwarunkowania klimatyczne itp.) treść stosunku dzierżawy nieruchomości rolnych wymaga szczególnego uregulowania. Jednym z istotnych elementów treści stosunku dzierżawy jest wysokość czynszu. Dotyczy to także czynszu dzierżawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W związku z tym projektowane rozporządzenie określi sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego, w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, w szczególności w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia, wartości księgowej budynków i budowli, charakteru możliwej do prowadzenia działalności gospodarczej.

W ocenie resortu rolnictwa, rozwiązanie jest korzystne dla rolników, ponieważ to charakter wydzierżawianej nieruchomości, w tym możliwy sposób jej zagospodarowania oraz jej potencjał produkcyjny, będzie determinował wysokość czynszu. Ponadto zasady określone w projektowanym rozporządzeniu będą dotyczyły wszystkich podmiotów dzierżawiących nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w szczególności rolników indywidualnych, a nie tak jak dotychczas jedynie spółek, które zawarły umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Termin zgłaszania uwag oraz przedstawienia opinii upływa 11 lipca 2016 r.

 Tagi:
źródło: