Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Agencja podsumowała 2010 rok

W czwartek 13 stycznia br., w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa. Wzięli w niej udział: Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Nawrocki, Prezes ANR i Sławomir Pietrzak, Wiceprezes ANR. Tematem konferencji było podsumowanie dokonań ANR w 2010 r. i priorytety w działalności Agencji w 2011 r.

Agencja podsumowała 2010 rok

Otwierając konferencję, Minister Kazimierz Plocke podziękował wszystkim pracownikom ANR zaangażowanym w sprzedaż i dzierżawę nieruchomości w 2010 r. i wyraził przekonanie, że rok bieżący będzie jeszcze lepszy pod względem sprzedaży i tym samym wpływów do budżetu państwa. Prezes Tomasz Nawrocki poinformował licznie zgromadzonych dziennikarzy, że Agencja sprzedała w ubiegłym roku 96,5 tys. ha gruntów rolnych (tj. o 7% więcej niż planowano), w tym ponad 1400 ha terenów inwestycyjnych oraz że odprowadzi do budżetu państwa za ubiegły rok kwotę 980 mln zł, czyli o 441 mln zł więcej niż zakładano. Natomiast Wiceprezes Sławomir Pietrzak wyjaśnił, że Agencja w listopadzie 2010 r. sukcesem zakończyła pierwszy etap restrukturyzacji spółek strategicznych Skarbu Państwa, nad którymi sprawuje nadzór właścicielski.

Kierownictwo Agencji przedstawiło też zadania, jakie postawiono przed nią w 2011 r., m.in., że: środki przekazywane do budżetu państwa mają wynieść 2 159 mln zł. Zostaną one uzyskane przede wszystkim ze sprzedaży gruntów, dlatego ANR obejmie procedurą sprzedaży 300 tys. ha. Do sprzedaży trafi m.in. ok. 50 tys. ha gruntów objętych zastrzeżeniami reprywatyzacyjnymi.

Problem sprzedaży tych ostatnich rozpoczął serię pytań dziennikarzy. Agencja od 2009 r. przygotowywała się do tego procesu –– powiedział Prezes Tomasz Nawrocki. – W tym celu przeanalizowaliśmy ponad 3 tys. wniosków zawierających zastrzeżenia reprywatyzacyjne na powierzchnię ponad 500 tys. ha. Ich analiza pozwala stwierdzić, że udokumentowane są zastrzeżenia reprywatyzacyjne dotyczące ponad 70 tys. ha. I właśnie do właścicieli lub spadkobierców nieruchomości, których wnioski zostały udokumentowane zwróci się Agencja, aby skorzystali z prawa pierwszeństwa w nabyciu. W przypadku rezygnacji przez te osoby, oferta zostanie złożona dzierżawcom, obecnym użytkownikom tych gruntów, a w dalszej kolejności, nieruchomości zostaną skierowane do sprzedaży w trybie przetargowym, głównie do rolników indywidualnych zamierzających powiększyć swoje gospodarstwa – wyjaśnił Prezes Tomasz Nawrocki.

Dziennikarze pytali także o prognozy cen gruntów rolnych i inwestycyjnych w 2011 r. oraz czy polityka rolna, zakładająca intensyfikację sprzedaży państwowych gruntów związana jest rokiem 2016, kiedy nastąpi ich wolny obrót? Minister Kazimierz Plocke potwierdził, że resort rolnictwa chciałby, aby do 2016 r. jak najwięcej gruntów trafiło w ręce rolników indywidualnych, gdyż właśnie rolnik jest najlepszym gospodarzem ziemi. W 2016 r., gdy grunty będą mogli kupować cudzoziemcy ich szanse znacznie zmaleją.

Jeśli chodzi o ceny, to Prezes Tomasz Nawrocki zwrócił uwagę, że od pewnego czasu mamy do czynienia ze stabilizacją cen na grunty rolne, która wynosi ok. 15 tys. za 1 ha. I ta tendencja raczej się utrzyma Natomiast za 1 ha gruntów inwestycyjnych trzeba będzie zapłacić nieco drożej niż w 2010 r. (średnie ceny w ub. r. to 180–200 tys. zł za 1 ha).

Kolejne, interesujące zagadnienie dotyczyło aktualnej sytuacji spółek nadzorowanych przez ANR. - Agencja zakończyła pierwszy etap restrukturyzacji spółek strategicznych. W 2011 r. rozpocznie realizację programu drugiego etapu restrukturyzacji, oczywiście, po uprzednim zatwierdzeniu go przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – powiedział Sławomir Pietrzak.

– Podstawowym celem spółek jest właściwa realizacja programów hodowlanych oraz kreowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej, dla jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb polskiego rolnictwa. Z analiz statystyk OECD wynika, że ten, kto będzie miał dobry materiał genetyczny do hodowli roślin i zwierząt, w przyszłości zdominuje światowe rynki. Dlatego Agencja dąży do ścisłego powiązania działalności spółek z nauką, gdyż w tym widzi szansę na stworzenie wysokiej jakości materiału genetycznego – dodał Wiceprezes.

Na zakończenie konferencji Prezes Agencji podkreślił, że realizacja ambitnych planów Agencji będzie możliwa, jeśli na ofertę przygotowaną przez ANR pozytywnie odpowie rynek. Dlatego zachęcał rolników do korzystania z kredytów preferencyjnych na zakup ziemi, które będą obowiązywały do końca 2013 roku.

Rzecznik Prasowy

materialy informacyjne z konferencji.pdf

Źródło: http://www.anr.gov.pl
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!