Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

ANR na rzecz mieszkańców byłych PGR-ów

W 2010 roku Filia Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach udzieliła w ramach Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim bezzwrotnej pomocy finansowej na łączną kwotę ponad 4 ml zł.

ANR na rzecz mieszkańców byłych PGR-ów

W ramach przyznanej bezzwrotnej pomocy finansowej gminy i spółdzielnie mieszkaniowe realizowały inwestycje między innymi w zakresie oczyszczania ścieków, kanalizacji sanitarnej, remontu dróg, remontu kotłowni.

W dniu 15 grudnia 2010 r. została zakończona prowadzona przez Gminę Gołdap inwestycja pod nazwą "Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Mażuciach". Koszt tej inwestycji, w całości pokryty przez Agencję Nieruchomości Rolnych, to blisko 825 tys. zł. W ramach tego zadania została wykonana oczyszczalnia ścieków o przepustowości 13,20 m3/dobę, 2 pompownie ścieków, kanalizacja grawitacyjna 41 mb, kanalizacja tłoczna 373 mb. Ponadto przebudowano istniejącą kanalizację grawitacyjną na odcinku 300 mb. Wszyscy mieszkańcy Mażuć uzyskali możliwość podłączenia do oczyszczalni ścieków.


W grudniu 2010 roku została również zakończona przez Gminę Budry inwestycja pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Koźlak”. W ramach tego przedsięwzięcia została wybudowana w oczyszczalnia ścieków o przepustowości 30 m3/dobę oraz sieć kanalizacyjna o długości 290 mb. Koszt inwestycji, w całości pokryty przez Agencję Nieruchomości Rolnych, to 575 tys. zł.


Były to kolejne inwestycje w ramach prowadzonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim, dzięki którym został rozwiązany problem gospodarki ściekowej.


Filia ANR w Suwałkach

Źródło: http://www.anr.gov.pl/
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!