Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

ANR sprzedaje kolejne zabytki

W ciągu najbliższego tygodnia Agencja Nieruchomości Rolnych wystawi do sprzedaży na przetargach nieograniczonych dwa obiekty zabytkowe.

ANR sprzedaje kolejne zabytki

W piątek 18 marca br. licytowany będzie, cieszący się sporym zainteresowaniem, XIX-wieczny dwór w Jarosławkach (województwo wielkopolskie), który został wyceniony na 447 tys. zł. Nieruchomość ta jest objęta ochroną konserwatora, ale nie jest wpisana do rejestru zabytków. Natomiast 4 dni później będzie okazja do nabycia zespołu pałacowo-parkowego w Gaju Małym, również w Wielkopolsce. Nieruchomość o powierzchni 5,1 ha została wyceniona na ok. 1,6 mln zł.

Jest to XIX-wieczny pałac wraz z parkiem, w którym znajduje się ponad 40 różnych gatunków drzew i krzewów. Ciekawostką są umieszczone w niszach elewacji pałacu kopie antycznych rzeźb (Heraklesa, Dionizosa). Nad bramą zaś znajduje się rzeźba przedstawiająca Apolla. W przypadku tego obiektu, nabywca będzie mógł skorzystać z 50% obniżki ceny po spełnieniu warunków, określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Agencja Nieruchomości Rolnych, instytucja państwowa, znana głównie ze sprzedaży ziemi rolnej oraz ostatnio terenów inwestycyjnych, coraz częściej sprzedaje lub wystawia na przetargi również zabytkowe dwory i pałace. W 2010 roku ANR sprzedała 29 obiektów zabytkowych za łączną kwotę prawie 81 mln zł. Dzięki temu pałace, dwory i parki mają szansę odzyskać swój dawny blask i stać się wizytówką regionów, w których się znajdują.


W najbliższym czasie na sprzedaż zostaną wystawione kolejne architektoniczne perełki. Jedną z nich jest bez wątpienia Pałac w Ławicy (województwo dolnośląskie). Ten XVIII-wieczny obiekt ma trzy kondygnacje. Wybudowano go z kamienia i cegły. We wnętrzu zachowała się ozdobna stolarka drzwiowa, sztukaterie oraz piękny piec w sali reprezentacyjnej. Na 17-hektarowej działce znajduje się także zabudowa folwarczna, m.in. obory, gołębnik, stodoła i magazyn. Cena nieruchomości to 2,71 mln zł. Przetarg odbędzie się w I połowie 2011 roku.

Kolejnym ciekawym zabytkiem jest Pałac w Pyszczynie. Został on zbudowany w XIX wieku w miejscu dawnego zamku, należącego do księcia wrocławskiego. W XIX wieku właścicielem majątku był m.in. Joseph Maximilian hrabia von Matuschka und Toppolczan baron von Spaetgen, który założył teatr w budynku dawnego spichlerza. Do połowy XIX wieku odbywały się w nim przedstawienia. Pałac wraz z parkiem zajmują powierzchnię 2,3 ha i zostały wycenione na ok. 2,25 mln zł. Przetarg planowany jest na wiosnę 2011 roku.

Wiele udanych transakcji i rosnące zainteresowanie ofertą, którą dysponuje Agencja, przekonują, że warto zainwestować w obiekty zabytkowe będące w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Prezentowana szeroko oferta ANR jest niczym innym jak zachętą do nabywania pałaców i dworów.

Obiekty zabytkowe poza swą bezsporną wartością historyczną i kulturową mają także wymierną wartość gospodarczą. Niemal na całym świecie stare budowle stanowią dobrą lokatę kapitału. Od potencjalnego inwestora wymagają zaangażowania środków na ich rewitalizację. Aktualnie ANR stosuje 50% obniżkę ceny sprzedaży uzyskanej na przetargu. Jednak skorzystanie z niej zależy od spełnienia odpowiednich warunków przez zainteresowanych.

Nabywca jest zobowiązany do przedłożenia właściwemu oddziałowi terenowemu Agencji, w terminie ustalonym w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, nie dłuższym jednak niż 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, dokumentów potwierdzonych przez konserwatora, określających zakres rzeczowy i wartość nakładów, które nabywca poniósł, realizując wskazania konserwatorskie w odniesieniu do nabytej nieruchomości zabytkowej. Nieruchomości inwestycyjne oraz obiekty budowlane, w tym zabytki, Agencja sprzedaje na przetargach nieograniczonych, organizowanych przez oddziały terenowe na terenie całej Polski. Informacje o przetargach, harmonogramy i wykazy dostępne są na stronie internetowej Agencji www.anr.gov.pl.

Rzecznik Prasowy

Źródło: http://www.anr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!