Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dzierżawa państwowych gruntów głównym tematem posiedzenia Rady Społecznej

W ostatni piątek (26 lutego br.) w siedzibie ANR w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Prezesie Agencji Nieruchomości Rolnych. Głównym tematem spotkania była kwestia dzierżawy państwowych gruntów w świetle projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dzierżawa państwowych gruntów głównym tematem posiedzenia Rady Społecznej

Ulga w czynszu dzierżawnym dla rolników dotkniętych suszą

Pierwszy punkt programu dotyczył klęski suszy, jaka nawiedziła w 2015 roku wiele polskich województw. Dyrektor Józef Zbigniew Polanowski tłumaczył procedurę ubiegania się o ulgi w czynszu dzierżawnym ze strony rolników dotkniętych suszą. Wiele pytań dotyczyło przygotowywanej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Leszek Dereziński, Prezes Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zauważył, że w nowej ustawie niejasna jest przyszłość działających w rolnictwie spółek prawa handlowego i spółek pracowniczych. Podkreślił też, że ważne byłoby zwiększenie pomocy dla osób zamieszkałych na terenach byłych PGR. Prezes Humięcki powiedział, że zarówno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Agencja Nieruchomości Rolnych poszukują takich rozwiązań. Pomoc będzie się koncentrowała przede wszystkim na remontach i rewitalizacji obiektów mieszkalnych. Waldemar Humięcki zachęcał też organizacje rolnicze do aktywności podczas procesu legislacyjnego ustawy na forum Sejmu tak, aby jej ostateczny kształt był zgodny z oczekiwaniami środowisk rolniczych.

Zagospodarowanie państwowych gruntów

Najwięcej czasu podczas spotkania poświecono jednak na sprawy dotyczące zagospodarowania gruntów będących w Zasobie. Dr Waldemar Humięcki powiedział podczas posiedzenia, że w związku ze wstrzymaniem sprzedaży państwowej ziemi obecnie ANR koncentruje się na dzierżawie wolnych gruntów w trybie przetargów ograniczonych. Ważne jest, aby do czasu rozpoczęcia okresu wegetacyjnego, do rolników indywidualnych trafiło jak najwięcej ziemi w formie długoterminowych, stabilnych dzierżaw. Dlatego umowy są zawierane na okres nawet do 10 lat, dodał Prezes.

Podkreślił, że ogromną rolę do odegrania w tym procesie mają Rady Społeczne działające przy Oddziałach Terenowych Agencji, które m.in.: mogą rekomendować swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji przetargowych; są głosem doradczym dla dyrektora oddziału w kwestii wyboru rodzaju przeprowadzanego przetargu oraz określenia wagi poszczególnych kryteriów w przypadku przetargów ofert pisemnych. Zwrócił także uwagę, że w takim przetargu wysokość czynszu wywoławczego nie tylko nie jest jedynym, ale również nie jest najważniejszym kryterium wyboru oferty, o co od lat wnioskowali sami rolnicy.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: