Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Darowizna od wrocławskiego Oddziału Terenowego ANR

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej otrzymała blisko 100 ha ziemi o wartości ponad 1,5 mln zł.

 

Jest to największa nieruchomość przekazana nieodpłatnie w historii Agencji. Park w Bukowcu jest jednym z najważniejszych obiektów wchodzących w skład zespołów pałacowo – parkowych w Kotlinie Jeleniogórskiej. Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w porozumieniu z dolnośląskim konserwatorem zabytków oraz Związkiem Gmin Karkonoskich wystąpiła o wpis parku na Listę Pomników Historii. Planowana jest pełna rewitalizacja założenia parkowego w Bukowcu w celu jego bezpłatnego udostępnienia dla turystów. Na jego terenie prowadzona będzie również działalność edukacyjna i szkoleniowa oraz popularyzacja Doliny Pałaców i Ogrodów jako szczególnego dziedzictwa kulturowego.


Jest to jedno z najwcześniejszych przykładów założenia romantycznego na terenach Dolnego Śląska. Park powstał na początku XIX wieku i obejmował obszar ponad 200 hektarów. Na jego terenie znajdowały się liczne pawilony parkowe pełniące funkcje punktów widokowych. Prace rewitalizacyjne planowane są do 2013 r. i będą obejmowały m. in. rekonstrukcję nieistniejących gabinetów herbaciarni, odbudowę kamiennej wieży widokowej oraz rekonstrukcję opactwa, odtworzenie i budowę dróg i promenad spacerowych, fontanny czy oranżerii.
Jednocześnie Fundacja zakupiła od Agencji dzierżawione dotychczas nieruchomości z zabudowaniami stanowiącymi założenie rezydencjonalne Pałac Bukowiec. W jego skład wchodzą trzy działki o łącznej powierzchni 1,4 ha z 200-letnimi zabudowaniami dawnego browaru, stodołą i oborą.


Park w Bukowcu stanie się kolejną perełką łączącą w sobie walory naturalnego krajobrazu i dziedzictwa kultury, która przyciągnie turystów i uatrakcyjni Kotlinę Jeleniogórską dla jej mieszkańców.

 

Źródło:http://www.anr.gov.pl

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!