Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Pierwszy pałac sprzedany!

Za prawie 700 tys. zł został wylicytowany we wtorek 25 stycznia 2011 r., zabytkowy zespół pałacowo-parkowy o łącznej powierzchni 9 ha we wsi Włościejewki, w gminie Książ Wielkopolski.

Pierwszy pałac sprzedany!

Przetarg był organizowany przez Oddział Terenowy ANR w Poznaniu. Jest to pierwszy pałac sprzedany przez Agencję w tym roku.


XVIII-wieczny dwór wraz z pięknym parkiem krajobrazowym może być przeznaczony m.in. pod usługi. Park charakteryzuje się rzadko spotykanymi na terenie Wielkopolski urozmaiconymi konfiguracjami terenu. Drzewostan parkowy stanowią gatunki drzew rodzimych, liściastych – wiek do ok. 100 lat, występują również starodrzewia, a także pojedyncze okazy pomnikowe. Zwycięzca może skorzystać ze zniżki wynoszącej do 50% wylicytowanej ceny w przypadku, gdy zdecyduje się na rekonstrukcję i renowację obiektu zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.


Oferowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych obiekty zabytkowe, poza swą bezsporną wartością historyczną i kulturową mają także wymierną wartość gospodarczą. Niemal na całym świecie stare budowle stanowią dobrą lokatę kapitału. Od potencjalnego inwestora wymagają zaangażowania środków na ich rewitalizację. Aktualnie ANR stosuje 50% obniżkę ceny sprzedaży uzyskanej na przetargu, przy spełnieniu odpowiednich wymogów konserwatora zabytków. Nieruchomości inwestycyjne oraz obiekty budowlane, w tym zabytki, sprzedawane są na przetargach nieograniczonych, organizowanych przez oddziały terenowe na terenie całej Polski. Informacje o przetargach, harmonogramy i wykazy dostępne są na stronie internetowej Agencji www.anr.gov.pl. Najwięcej obiektów zabytkowych oferują obecnie oddziały terenowe we Wrocławiu i Szczecinie. W 2011 roku ANR planuje sprzedać kilkanaście pałaców i dworów. Obiekty te są wolne od jakichkolwiek obciążeń, z uregulowanym stanem prawnym.

Rzecznik Prasowy

Źródło: http://www.anr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!