Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Ranking 300 po raz XVI

We wtorek 1 marca 2011 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców 16 edycji Rankingu 300 – wspólnej inicjatywy Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

Ranking 300 po raz XVI

Tegoroczna uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele Sejmu i Senatu, związków dzierżawców i pracodawców rolnych, agencji rządowych i mediów odbywała się pod patronatem Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Ranking 300 przedstawia wyniki ekonomiczno-finansowe 300 najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych osiągnięte w 2009 r. Składa się on z dwóch rankingów głównych, dla przedsiębiorstw rolnych oraz rybackich i sześciu podrankingów.


Przygotowano go na podstawie ankiety wysłanej do przedsiębiorstw rolniczych i spółdzielni produkcyjnych oraz innych podmiotów rolniczych. Ankietę sporządzano w oparciu o sprawozdania przedsiębiorstw wykonywane na potrzeby GUS oraz dane finansowo-księgowe.

– Zestawienie wyników 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych powstałych na zrestrukturyzowanym mieniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa daje rzeczywisty obraz osiągnięć i przemian zachodzących w grupie wielkotowarowych gospodarstw rolnych i całym rolnictwie towarowym w Polsce – stwierdził dr Tomasz Nawrocki, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i gospodarz spotkania. – Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej sprawiedliwych konkursów, bo w sposób obiektywny wyłania laureatów. Ekonomii nie da się oszukać. Dlatego gratuluję nie tylko laureatom, ale wszystkim uczestnikom, którzy odważyli się poddać weryfikacji wynikającej z regulaminu konkursu – dodał Prezes ANR.

Laureatem XVI rankingu zostało: Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Rychlik Sp. z o.o. (woj. lubuskie). Drugie miejsce w rankingu zajęło przedsiębiorstwo AGRO WABCZ (woj. kujawsko-pomorskie), trzecie zaś przypadło w udziale Gospodarstwu Rolnemu DERCZEWO (woj. zachodniopomorskie). Najlepszym przedsiębiorstwem rybackim w 2009 r. zostało Gospodarstwo Rybackie POLESIE Sosnowica (woj. lubelskie).

W rankingu znalazły się również spółki należące do Agencji Nieruchomości Rolnych. Są to spółki hodowli roślin i zwierząt gospodarskich mających znaczenie strategiczne dla polskiego rolnictwa. Pierwotnie istniało 107 takich spółek. Obecnie jest ich 49. Najwyżej w rankingu są: Stadnina Koni Michałów (woj. świętokrzyskie) – 33 miejsce i DANKO Hodowla Roślin Choryń (woj. wielkopolskie) – miejsce 53.

Wyniki Rankingu 300 podsumował Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszek Korzeniowski. Zaznaczył on, że przedstawiciele komisji wielokrotnie odwiedzali gospodarstwa biorące udział w rankingu. – Obecna gala jest tym momentem, w którym nagradza się za owocną pracę na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dlatego gratuluję laureatom rankingu – powiedział Leszek Korzeniowski.

Po uroczystości wręczenia nagród rozpoczął się panel Agencji Nieruchomości Rolnych. W swoim wystąpieniu Prezes ANR przedstawił priorytety w działalności Agencji na 2011 rok. Podkreślił, że przed Agencją stoi wielkie wyzwanie nałożone przez ministra finansów – odprowadzić do budżetu państwa 2 mld 159 mln zł i wpłacić na Fundusz Rekompensacyjny 181 mln zł. Jako najważniejsze zadania Prezes Nawrocki wymienił intensyfikację sprzedaży gruntów rolnych, poszerzenie oferty i dalsze zwiększanie sprzedaży gruntów inwestycyjnych oraz konsekwentne zmniejszanie liczby umów dzierżawy.

Z kolei Wiceprezes ANR Sławomir Pietrzak przedstawił prognozy rozwoju spółek hodowlanych, nad którymi nadzór właścicielski pełni Agencja Nieruchomości Rolnych. Zwrócił uwagę na duży sukces, jakim zakończył się I etap procesu konsolidacji spółek roślinnych (zamiast 15 jest 8). Miało to niebagatelny wpływ na wynik finansowy netto wszystkich spółek hodowlanych ANR, który w 2010 roku wyniósł ok. 75 mln zł. Wiceprezes Sławomir Pietrzak omówił również założenia II etapu restrukturyzacji, który został zatwierdzony jako Program Wieloletni na lata 2011–2015 pt. „Tworzenie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych źródłem innowacji w produkcji roślinnej i rolnictwie”. Jego głównym celem jest rozszerzenie współpracy z ośrodkami naukowymi, co pozwoli na sprawniejszą kontynuację prac hodowlanych.

Rzecznik Prasowy ANR

ranking300_prezentacjaANR.pdf


Źródło: http://www.anr.gov.pl/
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!