Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich w 2016 r. ARiMR przystępuje do podpisywania umów

12 firm złożyło w ARiMR wnioski o świadczenie w 2016 roku usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich.

Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich w 2016 r. ARiMR przystępuje do podpisywania umów

Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich w 2016 r.

Usługi te polegają na zbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Koszty takich usług będzie pokrywała za rolników w znacznej części, w niektórych przypadkach w całości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystkie przyjęte przez Agencję wnioski, spełniały kryteria formalne i zostały poddane ocenie punktowej zgodnie z zasadami podanymi w informacji o naborze wniosków opublikowanej na stronie internetowej Agencji. W wyniku dokonanej oceny, oferty dla poszczególnych województw zostały uszeregowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
 
Teraz ARiMR będzie podpisywał umowy z tymi 12 firmami utylizacyjnymi na świadczenie w 2016 r. usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich.
 
Umowy zostaną podpisane zgodnie z ich wzorem opublikowanym wraz z informacją o prowadzeniu naboru wniosków na 2016 r., natomiast maksymalne ceny usług oferowanych przez poszczególne podmioty będą zgodne z tymi, jakie zostały podane w złożonych przez nie wnioskach.
 
Po ich zawarciu, od 1 stycznia 2016 r. w poszczególnych województwach usługi z dofinansowaniem ARiMR będą świadczyły następujące podmioty utylizacyjne:

Dolnośląskie
 • ZPH Rakowscy Sp.j. - 64,780 pkt.
 • "Promarol - Plus" Sp. z o.o. - 50,350 pkt.
 • Saria Polska Sp. z o.o. - 26,551 pkt.
 • ZR-P "Farmutil HS" S.A. - 19,816 pkt.
Kujawsko-Pomorskie
 • "EKO - STOK" Sp. z o.o. - 134,614 pkt.
 • "Elkur" sp. j. - 80,681 pkt.
 • "Saria Polska" Sp. z o.o. - 49,038 pkt.
 • PP-H "Hetman" Sp. z o.o. - 25,518 pkt.
 • "STRUGA" S.A. - 24,738 pkt.
 • ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. - 3,486 pkt.
Lubelskie
 • PP-H "Hetman" Sp. z o.o. - 240,570 pkt.
 • PPP "BACUTIL" Sp. J. - 150,433 pkt.
 • "Elkur" sp. j. - 63,933 pkt.
 • "STRUGA" S.A. - 48,194 pkt.
 • "EKO - STOK" Sp. z o.o. - 47,321 pkt.
 • Saria Polska" Sp. z o.o. - 20,096 pkt.
 • ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. - 0,422 pkt.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!