Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich. ARiMR zaprasza firmy zainteresowane świadczeniem tych usług do składania dokumentów

Pokrywanie za rolników kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jednym z zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowywanym ze środków z budżetu krajowego i w obecnym kształcie jest ono realizowane od 2008 roku.

Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich. ARiMR zaprasza firmy zainteresowane świadczeniem tych usług do składania dokumentów

Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja finansuje lub dofinansowuje koszty ponoszone przez producentów rolnych, dotyczące zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie,  rozliczając się bezpośrednio z firmami utylizacyjnymi wykonującymi te usługi. Przy czym ARiMR wypłaca w imieniu rolnika, zwrot poniesionych kosztów związanych z utylizacją tylko tym firmom, które posiadają aktualne umowy z Agencją.  Firmy, które chcą podpisać umowy na świadczenie tych usług w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., mogą składać o to wnioski w Agencji do 30 września 2015 r.
 
Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru, zostały opublikowane na stronie internetowej ARiMR w dziale "Pomoc Krajowa", "Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich".
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która mieści się przy ulicy Poleczki 33 lub przesłać pocztą na adres: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii Centrali Agencji lub w przypadku wniosków przesłanych pocztą, data stempla pocztowego.
 
Na podstawie złożonych wniosków i po ich weryfikacji, Agencja zawrze z firmami utylizacyjnymi stosowne umowy, w których zostaną określone szczegółowe warunki współpracy oraz limit środków finansowych.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!