Już ponad 132 miliardy złotych trafiło do polskiego sektora rolno-spożywczego za pośrednictwem ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiada, w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, za rozdysponowanie większości unijnych i krajowych środków przeznaczonych na rozwój polskiego sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

Już ponad 132 miliardy złotych trafiło do polskiego sektora rolno-spożywczego za pośrednictwem ARiMR

Wspólna Polityka Rolna UE ma na celu: zwiększenie wydajności rolnictwa, podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej, stabilizację rynków rolnych, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw produktów rolnych i rozsądnych cen dla konsumentów oraz ochronę środowiska naturalnego. Służą temu dwa instrumenty finansowe: Dopłaty bezpośrednie oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach dopłat bezpośrednich Agencja wypłaciła do tej pory ok. 63 miliardów złotych, przy czym 12,6 miliarda zł, wyniosły dopłaty w wniosków złożonych w 2010 roku.

Równie ważnym, jak dopłaty bezpośrednie instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej UE jest PROW na lata 2007-2013, którego całkowity budżet dla Polski wynosi ponad 70 miliardów złotych. ARiMR, której powierzono  wdrażanie tego Programu wywiązuje się z tego zadania bardzo dobrze i do połowy 2011 roku przekazała rolnikom, przedsiębiorcom i samorządom ponad 24,6 mld złotych, a podpisane umowy "zagospodarowują" już 90% całego  budżetu. To lokuje Polskę na pozycji europejskiego lidera w realizacji PROW 2007-13.
 
Największe rezultaty przyniosły wypłaty z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", z którego około 36 tys. rolników otrzymało z Agencji wsparcie w wysokości 5 mld zł., co umożliwiło przeprowadzenie inwestycji za około 8 mld zł. Rolnicy kupili m.in. ponad 19 tys. ciągników, przeszło 150 tys. maszyn i urządzeń rolniczych oraz zrealizowali przeszło tysiąc inwestycji budowlanych. Pieniądze z PROW 2007-2013 unowocześniły też dziesiątki firm zajmujących się przetwórstwem żywności oraz umożliwiły utworzenie na terenach wiejskich blisko 80 tys. nowych miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem.  Mieszkańcy wsi dzięki uzyskanej pomocy założyli sklepy, lokale gastronomiczne oraz firmy świadczącej usługi turystyczne, komunalne, budowlane, księgowe, informatyczne itd.  Natomiast młodzi i dobrze wykształceni rolnicy mogli stworzyć 14 tys. nowych gospodarstw. Dopłaty z PROW 2007-13 pozwoliły na utrzymanie opłacalności działalności gospodarczej na terenach trudnych do gospodarowania i górskich. Gdyby ich nie było, to z produkcji żywności mogłaby "wypaść" aż połowa naszego areału rolnego, czyli 7,3 miliona hektarów.

Prowadzenie upraw zapewniających ochronę środowiska na obszarze ok. 2,3 miliona hektarów i zalesienie 210 tys. hektarów najgorszych gruntów jest także rezultatem dofinansowania z tego Programu. Bez wsparcia z PROW 2007-2013 trudno również wyobrazić sobie "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" czy powstanie i funkcjonowanie wielu grup producenckich. Pieniądze z PROW 2007-13 pozwolą też na odbudowanie produkcji w setkach gospodarstw rolnych, które ucierpiały w ostatnim czasie z powodu różnych kataklizmów: powodzi, przymrozków, huraganów itp. Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na wsparcie do 300 tysięcy zł. oraz skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów oraz z udzielanych przez ARiMR poręczeń i gwarancji ich spłaty z budżetu krajowego.
 
ARiMR, która funkcjonuje już 17 lat, wyrosła na największą i najsprawniejszą agencję płatniczą w Unii Europejskiej i do tej pory wypłaciła wszystkim swoim beneficjentom ponad 130 miliardów złotych. Zdecydowana większość z nich w ostatnich badaniach opinii publicznej wystawia Agencji zdecydowanie pozytywne oceny.


Obecnie trwają prace nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Polski minister rolnictwa Marek Sawicki chce by nowa Wspólna Polityka Rolna była bardziej sprawiedliwa i jednocześnie bardziej ofensywna niż obecna, gdyż musi sprostać z jednej strony większemu zapotrzebowaniu na żywność, a z drugiej - bardzo silnej konkurencji produktów spoza Europy. ARiMR jest w pełni przygotowana do wykonania zadań, jakie będą jej powierzone w kolejnych latach, a pracownicy Agencji zrobią wszystko, by rolnicy i przedsiębiorcy chcący skorzystać z unijnych i krajowych programów pomocowych byli zadowoleni z ich pracy.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!