Możliwość skorzystania z pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

ARiMR przypomina, że do 15 października 2016 r. producenci mleka, świń, owoców i warzyw mogą składać wnioski o pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Możliwość skorzystania z pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć:
  • kopie decyzji lub zaświadczeń potwierdzających powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.;
  • aktualne zaświadczenie o stanie należności wg stanu na dzień 31.08.2016 r.;
  • oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieuregulowanych należności na formularzu określonym w załączniku do wniosku o pożyczkę;
  • kopie rachunków lub faktur VAT z dnia 07.07.2014 r. i z dnia 30.04.2016 r.;
  • inne dokumenty (w przypadku wnioskodawców pozostających w związku małżeńskim oraz pełnomocników).
ARiMR informuje również, iż po dniu 15 października br. dopuszcza się możliwość składania korekt i uzupełnień do złożonych już wniosków.


Tagi:
źródło: