Uwaga firmy świadczące usługi związane z unieszkodliwianiem materiałów powstałych podczas uboju w gospodarstwie

W dniu 30 września 2016 r. upływa termin składania wniosków dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym w 2017 roku.

Uwaga firmy świadczące usługi związane z unieszkodliwianiem materiałów powstałych podczas uboju w gospodarstwie
Planowany termin stosowania tej pomocy przez ARiMR: 1 stycznia - 31 grudnia 2017 r.
 
Termin na składanie wniosków został określony w § 12, ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187ze zm.). Rozporządzenie to reguluje również pozostałe warunki udzielania przez Agencję pomocy na ten cel.
 
Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!