Wsparcie na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Tylko do 25 lutego 2019 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych". Można zrobić to osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wsparcie na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł, przy czym nie może przekraczać:
  • 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku inwestycji realizowanej przez "młodego rolnika";
  • 50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku inwestycji realizowanej przez innych rolników.
O przyznanie pomoc może starać się rolnik, który:
  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem drobiu powyżej 40 000 stanowisk, trzody chlewnej powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
  • posiada numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.
Nabór wniosków o taką pomoc trwa od 28 grudnia 2018 r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!