Zrównoważenie sytuacji podażowo-popytowej w sektorze ziemniaków, żywych roślin i kwiatów, mleka i przetworów mlecznych

Na mocy przepisów rolnicy, zrzeszenia rolników, związki takich zrzeszeń oraz uznane na podstawie przepisów rozporządzenia PEiR(UE) 1308/2013 - organizacje producentów, zrzeszenia uznanych organizacji producentów i uznane międzybranżowe organizacje, mają możliwość zawierania dobrowolnych porozumień i wydawania wspólnych decyzji dotyczących omawianych sektorów.

Zrównoważenie sytuacji podażowo-popytowej w sektorze ziemniaków, żywych roślin i kwiatów, mleka i przetworów mlecznych
W związku z wieloma restrykcjami i ograniczeniami wprowadzonymi w krajach UE z powodu pandemii koronawirusa SARS-Cov – 2 (koronawirus), w celu zminimalizowania negatywnych skutków występowania koronawirusa, Komisja Europejska wprowadziła przepisy mające na celu zrównoważenie sytuacji podażowo-popytowej w sektorze  drzew i  innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych, w sektorze ziemniaków oraz w sektorze mleka i przetworów mlecznych:
 • rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) 2020/593 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie środków stabilizacji rynku w sektorze ziemniaków (Dz. Urz. UE L 140 z 04.05.2020, str. 13);
 • rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) 2020/594 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zezwalającego na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie środków stabilizacji rynku w sektorze drzew żywych i pozostałych roślin, bulw, korzeni i podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych (Dz. Urz. UE L 140 z 04.05.2020, str. 17);
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/599 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie planowania produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 140 z 04.05.2020, str. 37);
Porozumienia i decyzje w sektorze ziemniaków dotyczą ziemniaków do przetwórstwa i  mogą obejmować:
  • wycofanie z rynku (zniszczenie);
  • bezpłatną dystrybucję (do banków żywności, instytucji publicznych);
  • przetwarzanie do innych celów (m.in. na paszę dla zwierząt, alkohol, skrobię);
  • dłuższe przechowywanie (tworzenie i wyszukiwanie możliwości przechowywania oraz przygotowania ziemniaków do przechowywania przez dłuższy okres);
  • promocję konsumpcji produktów przetworzonych z ziemniaków;
  • okresowe wspólne planowanie produkcji (wielkości nasadzeń) i dostosowanie istniejących umów obejmujących ziemniaki w ramach kampanii 2020 r.
Powyższe porozumienia i decyzje mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy rozpoczynający od daty wejścia w życie rozporządzenia wymienionego w pkt 1, tj. od dnia 5 maja 2020 r.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!