Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: redakcja3

Program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”

W dniu 25 maja br. w Brukseli odbyło się specjalne posiedzenie Grupy Ekspertów poświęcone programowi „Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”.

Program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”

Było to pierwsze od początku uruchomienia programu, tj. od 22 lat, spotkanie zorganizowane przez Komisję Europejską mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi uczestniczącymi w programie pomocy żywnościowej. W spotkaniu udział wzięli eksperci z ministerstw do spraw rolnictwa oraz agencji interwencyjnych zajmujących się realizacją programu w poszczególnych krajach członkowskich, a także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Polskę reprezentowali Pani Daria de Leon-Linkiewicz Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Wojciech Boguta Zastępca Dyrektora Biura Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego.

Celem spotkania był przegląd i wymiana doświadczeń dotyczących realizacji programu w poszczególnych państwach. W trakcie spotkania delegaci przedstawiali prezentacje, na temat wybranych obszarów związanych z realizacją programu, uwzględniające specyfikę programu w danym kraju.

Pan Wojciech Boguta przedstawił prezentację na temat procedur przetargowych stosowanych w Polsce w ramach realizacji programu. W prezentacji omówił m.in. poszczególne etapy procesu przetargu, tj. uzgodnienia z organizacjami charytatywnymi, przygotowanie warunków przetargu, weryfikacja ofert, rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umów z przedsiębiorcami. Tematyka prezentacji przedstawiciela Polski została zaproponowana przez KE, ponieważ procedura przetargowa w Polsce jest przejrzysta, a przetargi rozstrzygane są w stosunkowo krótkim okresie. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Przedstawiciele innych państw wyrazili zainteresowanie dalszą wymianą informacji z Agencją Rynku Rolnego związanych realizacją programu pomocy żywnościowej. Swoje doświadczenia w realizacji programu zaprezentowali również przedstawiciele innych krajów członkowskich, w tym: Belgii, Holandii, Austrii, Włoch, Hiszpanii, Litwy i Słowenii.

Przedstawiciel KE podsumowując spotkanie ekspertów zaznaczył, iż było ono bardzo wartościowe i owocne dla wszystkich jego uczestników oraz zaznaczył, iż KE chciałaby aby tego typu spotkania odbywały się również w przyszłości.

Spotkanie ekspertów w KE było kolejnym spotkaniem poświęconym programowi „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”, w którym w ostatnich dniach uczestniczył przedstawiciel Biura Wspierania Konsumpcji. Pan Wojciech Boguta wziął udział w Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych, która odbyła się w dniach 19-20 maja 2011 w Budapeszcie, gdzie prezentował doświadczenia Polski związane z realizacją programu.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!