Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Realizacja działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

Na realizację działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji przeznaczona została kwota około 34,4 mln EUR.

Realizacja działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

Do 13 stycznia 2011 r. zawarto 2066 umów na kwotę 32,1 mln EUR, tj. około 129,3 mln PLN, co stanowi około 93 % wszystkich środków przeznaczonych na realizację działań Programu.

 

1) Zakup nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”


Zgodnie z aktualnie obowiązującą alokacją środków finansowych w ramach KPR, na realizację działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” przeznaczono 17,8 mln EUR, tj. około 70,7 mln PLN (do przeliczeń przyjęto kurs wg. stanu na dzień 31.12.2010 r. – tj. 3,9750 PLN/EUR).


W ramach dodatkowej puli środków, tj. 7,5 mln EUR, zawarte zostały 954 umowy o przyznanie i wypłatę pomocy, na kwotę około 7,3 mln EUR, tj. około 29,0 mln PLN.


Aktualnie OT ARR rozpatrują wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców, którzy utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego wyrażone w kwocie cukru powyżej 12,334 ton.


Łącznie od początku uruchomienia działania OT ARR zawarły 2039 umów o przyznanie i wypłatę pomocy na kwotę około 17,5 mln EUR (około 70,1 mln PLN), co stanowi ok. 98 % całkowitej kwoty przeznaczonej na to działanie.


Najwięcej umów zawarto z beneficjentami z województw: mazowieckiego – 538 szt., kujawsko-pomorskiego – 329 szt., podlaskiego – 271 szt. i wielkopolskiego – 258 szt.

 

2) Inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”


Na realizację działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” przeznaczono 16,6 mln EUR, tj. około 67,5 mln PLN (do przeliczeń przyjęto kurs wg. stanu na dzień 30.11.2010 r. – tj. 4,0692 PLN/EUR).


W terminie naboru zostało złożonych 65 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę pomocy wynoszącą około 47,9 mln EUR, tj. około 190,6 mln PLN.

Zawarto 27 umów o przyznanie i wypłatę pomocy na kwotę wynoszącą około 14,6 mln EUR, tj. około 59,2 mln PLN, w tym:

-       5 umów obejmuje budowę biogazowni (na kwotę około 9,0 mln EUR,
tj. około 36,4 mln PLN),

-       22 umowy obejmują zakup maszyn lub urządzeń m.in.: linie do produkcji pelletu lub brykietu bądź też do przygotowania produktów rolnych
do dalszego przetwarzania na cele energetyczne (na kwotę około 5,6 mln EUR, tj. około 22,8 mln PLN).


Budowa biogazowni planowana jest na terenie województw: lubelskiego (2), dolnośląskiego (1), wielkopolskiego (1) oraz świętokrzyskiego (1).


Źródło: http://www.arr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!