Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Rok kwotowy ARR OT w Poznaniu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu uprzejmie informuje, że 14 maja 2011 roku mija termin rozliczenia producentów mleka posiadających kwotę mleczną.

Rok kwotowy ARR OT w Poznaniu

Producenci mleka zobowiązani są rozliczyć się z ilości wyprodukowanego i sprzedanego mleka bądź przetworów mlecznych wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2010/2011, poprzez złożenie w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, informacji rocznej za rok kwotowy 2010/2011.


Informacje roczne należy sporządzić na podstawie rejestrów miesięcznych obejmujących okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.


Dostawca, który nie przekaże informacji rocznej w wyznaczonym terminie, poniesie karę pieniężną.


OT Poznań informuje, iż dostawca miał obowiązek wprowadzenia do obrotu mleka lub przetworów mlecznych stanowiących minimum 70 % posiadanej na dzień 1 kwietnia 2010 r. kwoty indywidualnej. Jednocześnie dostawcy, którzy nie wywiążą się z 70 % przysługującego limitu, mają prawo do składania wyjaśnień w przypadku zaistnienia u nich siły wyższej, która miała wpływ na zmniejszenie produkcji mleka.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu pod numerami telefonów (61) 8540468, (61) 8540469 oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl


Źródło: http://www.arr.gov.pl/
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!