Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Wizyta przedstawiciela Parlamentu w Agencji płatniczej

W dniu 26 stycznia w siedzibie ARR odbyło się spotkanie Prezesa W. Łukasika z Panią Ewą Kierzkowską, Wicemarszałkiem Sejmu RP.

Wizyta przedstawiciela Parlamentu w Agencji płatniczej

Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji na rynkach rolnych m.in. planowanej interwencji na rynku wieprzowiny. Trudna  sytuacja na rynku wieprzowiny spowodowana jest pogarszającą się opłacalnością z powodu niskich cen żywca i wysokich cen pasz.  Na wniosek wielu ministrów, w tym polskiego Ministra Rolnictwa, Komisja Europejska podjęła decyzję o  uruchomieniu mechanizmu prywatnego przechowywania wieprzowiny. Ponadto powołana będzie grupa ekspertów, która w okresie luty- marzec wypracuje instrumenty regulacji rynku wieprzowiny w ramach wspólnej polityki rolnej. W Polsce sprawną realizację tych decyzji zapewni Agencja Rynku Rolnego.


Poruszone zostały  również,  zagadnienia dotyczące programów, które kształtują wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe, a wśród krajów UE, Polska jest liderem  w ich realizacji. Programy „Szklanka mleka” i „ Owoce w szkole” cieszą coraz większym zainteresowaniem , wydatki na ich  realizację rosną, a podstawowe założenia programów  wdrażane są na coraz większą skalę. Coraz lepiej i szerzej programy te są realizowane również  w woj. Kujawsko- Pomorskim .


Omówiono także udział polskich producentów w działaniach promocyjnych zarówno finansowanych przez UE, jak i prowadzonych samodzielnie przez branżę. Agencja, dysponując różnorodnymi instrumentami wspierania działań promocyjnych jest cennym partnerem dla grup producentów i organizacji branżowych zrzeszających producentów oraz przetwórców.


Źródło:http://www.arr.gov.pl
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!