| Autor: mikolaj

BGŻ: Ceny nieruchomości rolnych w 2013 r.

W 2013 roku nastąpiło wyhamowanie cen ziemi w transakcjach zawieranych pomiędzy rolnikami do poziomu 3,5% r/r. Jak podaje Bank BGŻ przeciętnie ceny osiągały poziom 26 339 zł/ha, a skala rocznego przyrostu cen była istotnie niższa od dynamik notowanych w latach najsilniejszego wzrostu tj. 2007-2008 (ceny rocznie rosły o ok. 30%).

BGŻ: Ceny nieruchomości rolnych w 2013 r.
Zdaniem ekspertów Banku BGŻ zmiany cen ziemi są istotnie skorelowane z dynamiką cen pszenicy z roku poprzedniego (współczynnik korelacji=70%). Dodatnia zależność wskazuje, że wraz z wyhamowaniem wzrostu cen wskazanego zboża w 2012 r. w kolejnym 2013 r. skłonność gospodarzy do płacenia coraz więcej za ziemię spadła, a dynamika cen również wyhamowała.

W ubiegłym roku najbardziej zdrożały ziemie najniższych klas bonitacyjnych (V-VI). W tej grupie ceny ziemi w obrocie międzysąsiedzkim wzrosły o 5,7% r/r i wynosiły średnio 20 187 zł/ha. Podobną dynamikę tj. 5,1% r/r odnotowano w przypadku cen gruntów średnich (IIIb i IV). Przeciętnie wzrosły one do poziomu 26 973 zł/ha. Natomiast w przypadku w gruntów dobrych (I-IIIa) w okresie rocznym przeciętnie koszty nabycia 1ha ziemi nie zmieniły się (wzrost o 0,5% r/r do 32 273 zł/ha).

Przeciętna cena ziem oferowanych za pośrednictwem ANR w 2013 r. wyniosła 21 813 zł/ha, tj. wzrost o 13,1 % r/r (w 2012 r. dynamika r/r wyniosła 12,4%). Ponadto, ANR w 2013 r. sprzedała rekordową powierzchnię ponad 148 tys. ha gruntów (130 tys. ha w 2012 r.). W przypadku ziem ANR najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości o powierzchni 100-300 ha – 22,9 tys. zł/ha, oraz w dla nieruchomości do 1 ha – 22,2 tys. zł/ha, natomiast najniższe w grupie obszarowej od 1 do 10 ha – 19,4 tys. zł/ha.

Czytaj także: Podsumowanie cen gruntów rolnych w 2013 r.


Warto podkreślić, iż jedynie w trzech województwach: mazowieckim, opolskim i śląskim przeciętne ceny ziemi w obrocie prywatnym były niższe niż te sprzedawane za pośrednictwem ANR. Dysproporcja ta jest pochodną wysokich średnich cen w pojedynczych kwartałach (prawie dwukrotnie wyższych w III kw. 2013 r. w woj. śląskim i w IV kw. 2013 r. w dwóch pozostałych) zawieranych na rynku lokalnym, który cechuje się niskim Zasobem WRSP (tym samym nawet jedna wielkopowierzchniowa transakcja może silne oddziaływać na wahania cen. Ponadto pamiętać należy, że zarówno w bieżącym jak i ubiegłym roku ANR rozdysponowuje już grunty z tzw. 30% wyłączeń (ustawa z 16.09.2011 r.).

Jak podaje Bank BGŻ w raporcie "Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2014 r." największe dysproporcje w cenie ziemi z Zasobu WRSP względem obrotu prywatnego w 2013 r. dotyczyły woj. podlaskiego (ok. 10,6 tys. zł/ha) i wielkopolskiego (ok. 10,3 tys. zł/ha).

Sprzedaż państwowych gruntów ornych realizowana jest głównie na terenach północnej i zachodniej Polski, gdzie dominują działki o dużej powierzchni. Dalszy obrót tymi gruntami powoduje, że liczba transakcji ziemią najwyższa jest również na tych terenach. Jednocześnie liczba transakcji wielkimi areałami gruntów jest istotnie wyższa w przypadku ziemi z Zasobu względem obrotu prywatnego. W centralnej i południowej Polsce obrót gruntami odbywa się na rynku prywatnym, gdzie dominuje podaż działek niewielkich powierzchniowo.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!