IERiGŻ: W kwietniu uwarunkowania produkcji rolniczej poprawiły się. Były jednak dalej gorsze niż przed rokiem

W kwietniu 2016 r. rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej nieznacznie poprawiły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Były jednak gorsze niż w końcówce roku poprzedniego i przed rokiem o tej porze. Zadecydowała o tym poprawa wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu. W przeciwnym kierunku działało pogorszenie wyrównanego wskaźnika nożyc cen.

IERiGŻ: W kwietniu uwarunkowania produkcji rolniczej poprawiły się. Były jednak dalej gorsze niż przed rokiem

Koniunktura w rolnictwie

Jak podaje Jadwiga Seremak-Bulge, w kwietniu 2016 r. syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) podniósł się o 0,1 pkt. proc. do 100,0 punktów, był jednak o 0,5 pkt. proc. niższy niż w kwietniu 2015 r. i o 0,2-0,5 pkt. proc niższy niż pod koniec 2015 r.

O poprawie wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu o 0,4 pkt. proc. do 100,5 punktu zadecydował przede wszystkim wzrost wyrównanego indeksu produkcji przemysłu spożywczego o 0,7 pkt. proc. do 101,1 punktu oraz marcowe ożywienie obrotów handlowych z zagranicą produktami rolno-spożywczymi. Potencjalny popyt stymulował także znaczny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, który znacząco przewyższył skalę wzrostu cen detalicznych żywności. Zwyżka cen detalicznych żywności od początku 2016 r. wyprzedza inflację, co nieco koryguje w dół pozytywne skutki ożywienia potencjalnego popytu na surowce rolnicze.


Wyrównany wskaźnik nożyc cen zmniejszył się o 0,2 pkt. proc. do 99,5 punktu i był o 0,2 pkt. proc. niższy niż w kwietniu 2015 r. Zrównał się także z najniższym poziomem tego wskaźnika w ostatnich sześciu miesiącach, jaki był w styczniu 2016 r. Wpłynęły na to spadki cen skupu prawie wszystkich podstawowych surowców rolniczych, z wyjątkiem trzody chlewnej, które po głębokich obniżkach w czwartym kwartale 2015 r. stopniowo rosną. Wzrost cen skupu trzody chlewnej nie zdołał jednak zrównoważyć obniżek cen, które przeważały w skupie surowców rolniczych. W efekcie bieżący wskaźnik zmian cen koszyka skupu produktów rolniczych zmalał w marcu o 0,8 pkt. proc. do 99,0 punktów. Wyrównany wskaźnik zmian cen skupu od początku roku utrzymuje się w granicach 99,3-99,4 punktu. W tym czasie wyrównany wskaźnik zmian cen detalicznych środków produkcji, mimo relatywnie niewielkiego ożywienia wiosennego wahał się w granicach 99,7-99,8 punktu. Obniżki cen środków produkcji w niewielkim stopniu łagodziły więc konsekwencje głębszych spadków cen skupu podstawowych surowców rolniczych.

Według Jadwigi Seremak-Bulge zmiany cen jakie dokonały się w pierwszym kwartale 2016 r. w porównaniu z grudniem 2015 r. nie były korzystne dla rolnictwa, mimo że ceny środków produkcji zmalały o 0,8 pkt. proc., bowiem ceny koszyka skupu spadły w tym czasie o 1,3 pkt. proc. W rezultacie skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł w marcu 2016 r. 99,5 punktu, podczas gdy przed rokiem o tej porze wynosił 101,0 punktów. W najbliższym miesiącu uwarunkowania rynkowe rolnictwa nie ulegną większej zmianie przede wszystkim ze względu na niskie ceny na większości światowych rynków rolno-żywnościowych.

Relatywnie tani import hamuje wzrost cen na rynku krajowym, mimo znacznie niższych zbiorów praktycznie wszystkich roślin uprawnych w 2015 r. Poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wzrost dochodów konsumentów ożywia jednak popyt na żywność, co w dalszej perspektywie może sytuację poprawić. O krajowych cenach surowców rolniczych w większym stopniu decyduje jednak koniunktura na światowym rynku i ceny uzyskiwane w eksporcie.Tagi:
źródło: