| Autor: redakcja1

Lipiec z bezrobociem na poziomie 7,1%

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w lipcu br. wyniosła 7,1%, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,5 pkt. proc. Tak niskiego bezrobocia w lipcu nie było od 1991 r.

Lipiec z bezrobociem na poziomie 7,1%

Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2017 roku wyniosła 1,14 mln osób i w porównaniu do czerwca br. spadła o 10,2 tys. osób (o 0,9%). Spadek miał miejsce w 15 województwach, najsilniej w: zachodniopomorskim (o 2,7%, czyli 1,5 tys. osób), lubuskim (o 1,5%, czyli 0,4 tys. osób) i pomorskim (o 1,4%, czyli 0,8 tys. osób). Jedynie w województwie podlaskim miał miejsce niewielki wzrost liczby bezrobotnych (o 0,1 %, czyli o 46 osób).

Liczba bezrobotnych w końcu lipca br. była o 220,1 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 16,2%). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2017 roku wyniosła 135,3 tys.

W lipcu br. stopa bezrobocia wyniosła 7,1% - to najniższy wynik w tym miesiącu od 1991 roku. Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 punktu do 0,2 punktu procentowego) odnotowano w 7 województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Bezrobocie spadło najsilniej (o 0,2 punktu) w województwie zachodniopomorskim. W 9 województwach natężenie bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się.

 Tagi:
źródło: