| Autor: mikolaj

K. Jurgiel: Zawarcie porozumienia pomiędzy plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru nabiera dużego znaczenia w obliczu liberalizacji rynku cukru

Minister Krzysztof Jurgiel skierował do Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Związku Producentów Cukru list, w którym odnosi się do prac prowadzonych obecnie przez przedstawicieli plantatorów oraz producentów cukru mających na celu stworzenie ram dwustronnej współpracy w formie porozumienia branżowego zawieranego na poziomie krajowym.

K. Jurgiel: Zawarcie porozumienia pomiędzy plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru nabiera dużego znaczenia w obliczu liberalizacji rynku cukru

– Doświadczenie poprzednich dekad wskazuje, że  fundamentem  rozwoju sektora jest właściwa współpraca pomiędzy plantatorami buraków cukrowych a producentami cukru – napisał w liście minister Jurgiel i podkreślił, że wyrazem  dostrzegania tego przez kolejne pokolenia plantatorów i przetwórców są powszechnie stosowane umowy kontraktacji oraz służące osiąganiu konsensusu w sprawach określania zasad współpracy struktury związkowe, Komisje Porozumiewawcze oraz funkcjonujące w ostatnich latach Porozumienia Branżowe.

W opinii ministra prowadzone obecnie prace są wyrazem kontynuacji istniejących tradycji. Minister zaapelował o prowadzenie ich w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania celem wypracowania jak najlepszych, kompromisowych rozwiązań. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że rola porozumienia branżowego, które ukształtuje właściwe relacje między plantatorami, a producentami cukru jest bardzo istotna w kontekście zapewnienia  plantatorom surowca gwarancji stabilności dostaw buraków cukrowych, a producentom niezakłóconej produkcji cukru. Porozumienie wpłynie także na wzmocnienie pozycji krajowego sektora na rynku UE i światowym.


– Zawarcie  porozumienia pomiędzy plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru nabiera dużego znaczenia zwłaszcza w obliczu mającej nastąpić od 1 października 2017 r. liberalizacji  rynku cukru – zaznaczył w liście minister Jurgiel.

Porozumienia branżowe, funkcjonujące w sektorze cukru w okresie bezkwotowym, mogą określać w szczególności:

  • skalę przeliczeniową wskazującą różne zawartości cukru oraz współczynniki służące do przeliczania ilości dostarczonych buraków na ilości odpowiadające zawartości cukru wskazanej w umowie dostawy,
  • zasady wyboru oraz dostaw nasion produkowanych odmian buraków,
  • minimalną zawartość cukru w dostarczanych burakach,
  • wymóg konsultacji między przedsiębiorstwem produkcyjnym cukier a przedstawicielami sprzedawców buraków przed ustaleniem daty rozpoczęcia dostaw buraków,
  • wypłaty sprzedawcom buraków premii za przedterminowe lub opóźnione dostawy,
  • szczegóły dotyczące wysłodków,
  • zasady dostosowywania cen w przypadku uzgadniania umów wieloletnich,
  • zasady dotyczące pobierania próbek i metod oznaczania wagi brutto, tary i zawartości cukru.

Polska należy do dziesięciu państw członkowskich Unii Europejskiej, które skorzystały z wynikającej z przepisów unijnych możliwości stosowania dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją dla plantatorów buraków cukrowych. Płatności związane z produkcją w tym sektorze nie są stosowane przez tak znaczących producentów cukru jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie rolnicy uprawiający buraki cukrowe otrzymują wsparcie na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości jak beneficjenci funkcjonujący w pozostałych sektorach.Tagi:
źródło: