| Autor: redakcja1

Większe zasiewy buraków i produkcja cukru

W sezonie cukrowniczym 2017/2018 powierzchnia zasiewów buraków cukrowych wzrosła do 220 tys. ha, względem 205,6 tys. ha w sezonie poprzednim.

Większe zasiewy buraków i produkcja cukru
Powierzchnia upraw buraków cukrowych

Powodem zwiększenia się areału uprawy są zmiany w systemie regulacji rynku w UE, w tym przede wszystkim likwidacja kwot produkcji cukru. Istotny wpływ na wzrost zainteresowania uprawą ma także dobra koniunktura na globalnym i krajowym rynku cukru. Jeśli średni plon wyniesie 630 ton/ha, a zbiory 13,9 mln ton, to produkcja cukru może zwiększyć się do 2,1-2,2 mln ton. Produkcja będzie wyższa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, które jest oceniane na 1,7 mln ton. W wyniku czego konieczny będzie eksport 400-500 tys. t cukru.

Ceny cukru
 
Na rynku krajowym ceny utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie. W lutym br. cena zbytu cukru workowanego wyniosła 2,61 zł/kg i była taka sama jak przed miesiącem oraz o 16% większa niż przed rokiem. Cena cukru paczkowanego zmalała w porównaniu do stycznia br. o 1,8% do 2,74 zł/kg, ale była o 10,5% wyższa niż przed rokiem. W handlu detalicznym średnia cena zwiększyła się o 0,3% do 3,18 zł/kg i była o 23,3% większa niż przed rokiem.
 
Jak podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wysokie ceny cukru umożliwiły poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu cukrowniczego. W 2016 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 5,5 mld zł względem 4,8 mld zł w 2015 r. Zysk netto wyniósł 955 mln zł wobec 280 mln zł przed rokiem. Duży wpływ na poprawę zysku miały również niskie ceny skupu buraków cukrowych. Według wstępnych danych GUS cena skupu wyniosła 116,6 zł/t i była o 2,4% niższa niż przed rokiem z powodu dużej produkcji cukru pozakwotowego, do produkcji którego surowiec skupowano po niskich cenach.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!