| Autor: redakcja1

Zbiory buraków cukrowych mogą sięgnąć 12 mln ton

Jak wynika ze wstępnych informacji powierzchnia zasiewów buraków cukrowych w 2016 r. wyniesie 200 tys. ha i będzie o 17% wyższa niż przed rokiem - podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Zbiory buraków cukrowych mogą sięgnąć 12 mln ton
Zbiory buraków cukrowych

Jak podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wzrost obszaru zasiewów spowodowało wymarznięcie upraw ozimych w niektórych regionach kraju oraz większa kontraktacja cukru pozkawotowego przez koncerny cukrownicze.
 
Jeśli plony wyniosą 60 ton/ha, to zbiory buraków cukrowych mogą osiągnąć poziom 12 mln ton. Duża podaż surowca będzie przekładała się na produkcję cukru w wysokości 1,8-1,9 mln t. Na rynku krajowym występuje stosunkowo duża podaż cukru, pomimo mniejszej produkcji w kampanii 2015/2016 - 1465 tys. ton. Według informacji podanych przez eksperta IERiGŻ, powodem tego były duże ilości cukru pozakwotowego wynoszącego 321 tys. ton z sezonu 2014/2015, które zaliczono do produkcji kwotowej w sezonie 2015/2016. Znaczny zwyżka produkcji w kampanii 2016/2017 spowoduje, że na krajowym rynku cukru zwiększy się presja podaży.

Ceny buraków cukrowych

Buraki cukrowe są kontraktowane po minimalnej cenie skupu 26,29 EUR/t. Rzeczywista granica cen skupu będzie uzależniony od kursu euro oraz od cen cukru w kraju. W przypadku cen zbytu cukru większych od ceny referencyjnej na poziomie 404,4 EUR/t koncerny cukrownicze będą mogły podnieść plantatorom ceny skupu.


Tagi:
źródło: