| Autor: mikolaj

P. Szajner: Siewy i wschody buraków cukrowych przebiegały w sprzyjających warunkach pogodowych

Areał zasiewów buraków cukrowych w Polsce w 2016 r. wynosi 201 tys. ha i jest o 17% wyższy niż przed rokiem. Jak podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wzrost obszaru zasiewów wynikał z wymarznięcia upraw ozimych w niektórych rejonach kraju oraz większej kontraktacji cukru pozakawotowego przez koncerny cukrownicze.

P. Szajner: Siewy i wschody buraków cukrowych przebiegały w sprzyjających warunkach pogodowych

Zbiory buraków cukrowych mogą przekroczyć 12 mln ton

Jeśli plony będą średniej wielkości i wyniosą 60 ton/ha, to zbiory buraków cukrowych mogą wynieść 12,1 mln ton. Duża podaż surowca będzie skutkowała produkcją 1,8-1,9 mln t cukru, która będzie o 400-500 tys. ton wyższa od kwoty produkcyjnej wynoszącej 1405,6 tys. ton i o 100-200 tys. ton od konsumpcji krajowej.
 
Buraki cukrowe są kontraktowane po minimalnej cenie skupu 26,29 EUR/t. Deprecjacja złotego spowoduje, że najmniejsza cena skupu wyrażona w walucie krajowej może wynieść 115-116 zł/t względem 110,88 zł/t w 2015 r. Poziom cen skupu będzie uzależniony również od cen cukru w kraju.
 
W odniesieniu do cen cukru większych od ceny referencyjnej wynoszącej 404,4 EUR/t koncerny cukrownicze będą mogły zwiększyć plantatorom ceny skupu. Plantatorzy otrzymają również wsparcie w formie płatności bezpośrednich związanych z produkcją, które są wypłacane do buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji „cukru kwotowego”. W 2015 r. stawka wsparcia wynosiła 2138,26 zł/ha.
 
Jak podaje Piotr Szajner, w 2016 roku Polska może przeznaczyć na ten cel 81,6 mln EUR, a areał uprawy buraków cukrowych wystarczających do produkcji cukru kwotowego wynosi 170 tys. ha.


Tagi:
źródło: